Oulun yli­opis­to hakee mah­dol­li­suut­ta kou­lut­taa psy­ko­lo­ge­ja – taus­tal­la Poh­jois-Suo­men psy­ko­lo­gi­pu­la

Oulun yliopiston hallitus päätti tänään tiistaina, että yliopisto tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen psykologian koulutusvastuusta.

Oulun yliopisto tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen psykologian koulutusvastuusta. Arkistokuva.
Oulun yliopisto tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen psykologian koulutusvastuusta. Arkistokuva.
Kuva: Maikkola Tapio

Oulun yliopisto haluaa kouluttaa psykologeja. Oulun yliopiston hallitus päätti tänään tiistaina, että yliopisto tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen psykologian koulutusvastuusta. 

Jos Oulun yliopisto perustaisi psykologian hakukohteen, yliopisto voisi alkaa kouluttaa psykologian kandidaatteja ja maistereita. Oulun yliopistossa voi nykyään opiskella psykologian perus- ja aineopintoja kasvatustieteiden tiedekunnassa. 

Yliopisto perustelee päätöstä sillä, että Pohjois-Suomessa on psykologipula. Pula on yliopiston mukaan noussut esiin useiden eri sidosryhmien toimesta. Lisäksi dosentti Pentti Rauhala on tehnyt selvityksen, jonka mukaan koulutusvastuulle on alueellisesta työvoimatarpeesta nousevat vahvat perusteet. 

Oulussa koulutettavien psykologien toivottaisiin helpottavan Pohjois-Suomen psykologipulaa. Tällä hetkellä psykologian tutkintoja voi suorittaa Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. 

– Oulun yliopistosta valmistuvista 64 prosenttia sijoittuu työhön Pohjois-Suomeen, jolloin alueellista työvoimavajausta voidaan parhaiten korjata myöntämällä psykologien koulutusvastuu Oulun yliopistolle, toteaa yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä.

Yliopiston mukaan psykologeja tarvitaan perinteisten tehtävien ohella nykyistä enemmän muun muassa varhaiskasvatukseen, oppilashuoltoon, nuorten palveluihin, kuntoutukseen, neuropsykologiaan ja avohoidon konsultaatiotehtäviin.