Oulun yleis­kaa­vaeh­do­tus: Ratikka len­to­ken­täl­le, lä­hi­ju­na Mu­hok­sel­le

Uuden Oulun yleiskaavaehdotuksessa on laadittu suunnitelmia mahdolista raideliikennettä silmälläpitäen.

Kemintiestä kaavaillaan bulevardityyppistä liikenneväylää, jossa kulkee myös raitiovaunuliikenne.
Kemintiestä kaavaillaan bulevardityyppistä liikenneväylää, jossa kulkee myös raitiovaunuliikenne.
Kuva: Oulun kaupunki

Uuden Oulun yleiskaavaehdotuksessa on laadittu suunnitelmia mahdolista raideliikennettä silmälläpitäen.

Yleiskaavaehdotuksessa puhutaan mahdollisen raitiotien toteuttamisesta kokonaisuutena, johon kuuluisi pohjois-eteläsuuntainen liikennekäytävä sekä toissijaisesti lentokentäntien varteen rakennettava raide, joka tarjoaisi yhteyksiä Oulun lentokentälle.

Lisäksi yleiskaavan maankäyttösuunnitelmissa varaudutaan lähijunaliikenteeseen Limingan ja Iin sekä Muhoksen ja Oulun välillä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa lentokentän yhteyksiä parantamaan on esitetty viisi vaihtoehtoa, joista suositellaan ensisijaisesti niin sanottua parannettua bussiliikenteen mallia. Tämän ehdotuksen mukaan kaupunkiin tulisi tiheävuoroinen "kumipyöräratikka" eli pikabusseja keskustasta Lentokentäntietä lentoasemalle.

Toissijainen suositus, varsinainen raitiovaunuyhteys kulkisi Oulun matkakeskuksesta Oulunsalon taajaman kautta Lentokentäntien kohdalla noin 14 kilometrin matkalla.

Suositukset riippuvat toteutuneista kaupungin asukasluvun ja työpaikkojen kasvun ennusteista.

Pohjois-eteläsuuntainen raidetie kulkisi Kemintien kautta Alppilan ja Välivainion välistä keskustasta Linnanmaan yliopistokampukselle, ja ehdotukseen onkin liitetty tätä kuvaavia havainnekuvia. Kemintietä kehitettäisiin tämän ehdotuksen mukaan bulevardityyppiseksi liikenneväyläksi.

Bulevardeja on suunniteltu Oulussa aikaisemminkin. Hallituskadun pitäisi olla Otto Karhin puiston nurkalta rautatieasemalle sellainen.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma tähtää vuoteen 2030, jolloin Oulun seudun asukasluvun ennustetaan kasvavan 276 000 asukkaaseen.

Ennuste 2050: 60 000 uutta asukasta, 35 000 uutta työpaikkaa

Koko yleiskaavaehdotuksen tähtäimessä on Oulun kehitys pitkällä aikavälillä, vuoteen 2050 asti. Yleiskaava perustuu ajatukselle, jonka mukaan vuoteen 2050 Oulussa on noin 60 000 uutta asukasta ja 35 000 uutta työpaikkaa.

Yleiskaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 5.8.-7.9. muun muassa Oulu10-palveluissa osoitteessa Torikatu 10.

Yleiskaavaehdotus löytyy myös Oulun kaupungin verkkosivuilta.

Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli‐Iin kunnat sekä Oulun kaupunki muodostivat 2013 uuden kunnan, jonka maankäytön ohjaamiseksi on nyt laadittu uusi yleiskaava.