Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Oulun vaa­li­pii­rin kan­sa­ne­dus­ta­jat: Itä- ja Poh­jois-Suo­men EU-ra­han täytyy päätyä ky­sei­sil­le alueil­le eikä muualle Suomeen

Oulun vaalipiirin kansanedustajat vaativat yhteisessä tiedotteessaan, että Euroopan Unionin aluekehitysrahojen eli koheesiorahoituksen kansallisessa jaossa turvataan Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema.

Maakuntien liitot eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen rahojen jaosta uudella ohjelmakaudella. Päätöksen tekee  elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) todennäköisesti loka-marraskuun aikana.

Oulun vaalipiirin kansanedustajat korostavat, että suurin osa EU:n Suomelle myöntämistä aluekehitysrahoista määräytyy Itä- ja Pohjois-Suomen ominaisuuksien, erityisesti harvan asutuksen, perusteella. Siksi on perusteltua, että rahat myös käytetään Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Kansanedustajat myös muistuttavat, että Suomen EU-liittymissopimuksessa on kirjaukset Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasemasta.

Sanna Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus pyrkii turvaamaan Itä- ja Pohjois-Suomen erityisaseman ja aluekehitystukien pysyvyyden. Oulun vaalipiirin kansanedustajat odottavat, että hallitus pitää kiinni liittymissopimus- ja hallitusohjelmakirjauksista.

Kansanedustajien mukaan on vaarana, ettei Itä- ja Pohjois-Suomen olosuhteiden perusteella saatuja tukia enää jatkossa saada EU:sta Suomeen, jos tukirahaa levitetään ympäri Suomen.

Aluekehityserot Suomen sisällä ovat viime vuosina onneksi hieman pienentyneet, mutta Itä- ja Pohjois-Suomi ovat edelleen monella mittarilla jäljessä aluekehityksessä. Lisäksi harvaan asuttujen alueiden haasteelliset olosuhteet eivät ole hävinneet mihinkään.

Oulun vaalipiirin kansanedustajat tunnistavat, että tarvetta aluetukirahoitukselle, on myös Itä- ja Pohjois-Suomen ulkopuolella. Tiedotteessa todetaan, että muita alueita voidaan auttaa EU:n elpymispaketin ja kansallisten rahoitusmekanismien kautta, mutta ei jakamalla EU:n Pohjois- ja Itä-Suomeen tarkoitettua rahoitusta.

Tiedotteen allekirjoittaneet Oulun vaalipiirin kansanedustajat:

Hanna-Leena Mattila (kesk.)

Hanna Sarkkinen (vas.)

Mari-Leena Talvitie (kok.)

Juha Pylväs (kesk.)

Raimo Piirainen (sd.)

Pekka Aittakumpu (kesk.)

Olli Immonen (ps.)

Katja Hänninen (vas.)

Merja Kyllönen (vas.)

Jenni Pitko (vihr.)

Mikko Kinnunen (kesk.)

Tuomas Kettunen (kesk.)

Ville Vähämäki (ps.)