Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Oulun Suo­ma­lai­sen Yh­teis­kou­lun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Elomaa Olivia
Heikkilä Roosa-Maria
Holtinkoski Aleksi
Junno Laura
Juutinen Sonja
Järvinen Aleksi
Karjalainen Hanna
Karjalainen Milja
Keinänen Anni
Leskelä Juho
Manninen Ida-Maria
Naumanen Emma-Liina
Parkkila Venny-Maija
Ruikka Elina
Röntynen Jessica
Tikka Iines
Tilanto Fanni
Tolonen Jasmin