Oulun so­te-am­mat­ti­lai­set: Ko­ro­na-apu ei aina ta­voit­ta­nut ih­mi­siä, suurin tarve nähtiin kes­kus­te­lu­avul­le

Koronakevään aikana diakoniatyön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuen piirissä olevien ihmisten elämäntilanteessa korostuivat taloudelliset vaikeudet, yksinäisyys sekä mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät ongelmat.

Yksinäisyys
Yksinäisyys
Kuva: Jarmo Kontiainen

Koronakevään aikana diakoniatyön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuen piirissä olevien ihmisten elämäntilanteessa korostuivat taloudelliset vaikeudet, yksinäisyys sekä mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät ongelmat.

Suurin tarve nähtiin keskusteluavulle ja vasta sen jälkeen taloudelliselle tuelle.

Ammattilaisten arvio kuitenkin on, että tarvittava apu ei aina tavoittanut asiakkaita. Ammattilaiset olivat myös epätietoisia avun perillemenosta poikkeusaikana.

Asia selviää OuluToivo2020-hankkeessa heinä-elokuun aikana tehdyssä kyselyssä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, diakoniatyöntekijöille ja järjestötoimijoille Oulussa.

Vastaajista suurin osa, lähes kolmannes edusti kaupungin henkilökuntaa.

Oululaisten kokemuksia keväästä kartoitetaan

Seuraavaksi hankkeessa kartoitetaan 18–65-vuotiaiden työelämän ulkopuolella olevien oululaisten kokemuksia koronakeväästä ja siitä, miten he kokivat saaneensa tarvitsemaansa apua ja palveluja arkeensa.

- On mielenkiintoista nähdä, nouseeko asiakkaiden vastauksissa esiin sama kokemus, että apu ei tavoittanut, pohtii projektipäällikkö Anja Saukkomaa Oulun seurakuntayhtymästä.

Tarjottu apu siirtyi suurelta osin keväällä verkkoon tai sitä tarjottiin etäyhteyksien kautta.

Hankkeessa tullaan kartoittamaan myös sitä, millaisia digitaalisia palveluja Oulussa voitaisiin tulevaisuudessa ottaa käyttöön mahdollisten poikkeustilanteiden varalta. Samalla selvitetään, millaista apua oululaiset työelämän ulkopuolella olevat tarvitsevat niiden käyttämiseen.