Oulun seu­ra­kun­nat tar­joa­vat kes­kus­te­lu­apua kou­lu­ikäi­sil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le

Oulun seurakunnat tiedottavat, että ne tehostavat nuorisotyön osalta yhteistyötään koulujen suuntaan pitkittyvän koronatilanteen vuoksi.

Oulun seurakunnat tiedottavat, että ne tehostavat nuorisotyön osalta yhteistyötään koulujen suuntaan pitkittyvän koronatilanteen vuoksi. Seurakunnat nostavat esille keskusteluavun mahdollisuuden kouluikäisille lapsille ja nuorille. Nuorisotyönohjaajan perustyöhön kuuluu keskusteleminen ja keskusteluavun tarjoaminen.   Keskusteluapua kouluikäisille lapsille ja nuorille

– Varsinkin nyt korona-aikana nuorten pahoinvointi on lisääntynyt. Erityisesti psykologeille ja kuraattoreille on nuorten näkökulmasta tällä hetkellä liian pitkä jonotusaika. Silloin kun nuori haluaa puhua, hänelle tulisi löytää kuuntelija, tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaaja Mono Kuoppala kertoo.

– Nuorisotyönohjaajina emme ole psykologeja tai terapeutteja, mutta olemme luotettavia kuuntelevia aikuisia, joiden kanssa voi keskustella ja pohtia omia asioita. Varhainen keskusteluapu pienentää mahdollisesti myöhemmin tarvittavia isompia palveluja.

Keskustelutarve lähtee nuoresta itsestään, ja hän itse päättää haluaako keskustella nuorisotyönohjaajan kanssa.

Keskustelua varten on käytettävissä 40 nuorisotyönohjaajaa. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.