Uskonyhteisöt: An­ka­ras­ta us­kon­yh­tei­sös­tä nuorena eronnut ou­lu­lais­läh­töi­nen nainen muis­tut­taa hen­gel­li­sen vä­ki­val­lan olevan rikos

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Luitko jo tämän: Hai­luo­toon suun­ni­tel­ta­vat sillat ja pen­ger­tie ovat to­teu­tu­mas­sa ilman min­kään­lais­ta va­lais­tus­ta

Oulun sai­raa­la­han­ke tar­ken­tuu – sai­raa­la­ra­ken­nuk­sen kor­keim­mat osat voivat kohota kym­me­neen ker­rok­seen

Kontinkankaalle Oulun yliopistollisen sairaalan alueelle rakennettavan Tulevaisuuden sairaala -hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan tässä vaiheessa noin miljardi euroa.

Alueen havainnekuva luoteesta Kajaanintien suunnasta.
Alueen havainnekuva luoteesta Kajaanintien suunnasta.
Kuva: PPSHP, Tiernaryhmä 2018

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tarkentanut Kontinkankaalle Oulun yliopistollisen sairaalan alueelle rakennettavan Tulevaisuuden sairaala -hankkeen suunnitelmia kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen.

Muutosten perusteella uuden sairaalarakennuksen korkeimmat osat voivat kohota kymmeneen kerrokseen asti.

Rakentaminen aiotaan toteuttaa kahdessa osassa siten, että ensimmäinen valmistuisi vuosina 2022–2023, ja toinen vaihe rakennettaisiin vuosien 2024–27 aikana. Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan tässä vaiheessa noin miljardi euroa.

Tarkoitus on purkaa OYSin nykyiset 1960–1970-lukujen rakennukset lähes kokonaan. 

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina Kontinkankaan kaupunginosan asemakaavan ja tonttijaon muutoksen sekä ehdotuksen maankäyttösopimukseksi kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.

Alueen kokonaisrakennusoikeudeksi esitetään 400 000:ta kerrosalaneliötä. Se tarkoittaa käytännössä noin 240 000 kerrosalaneliön lisärakentamista.

Tulevaisuuden sairaala nousi jalalle vuosikymmenen alussa, kun nykyiset OYSin tilat todettiin kestämättömän huonokuntoisiksi.