Mainos

Oulun Rusko on entinen kaa­to­paik­ka-alue, josta kasvoi mo­ni­puo­li­nen ja toimiva teol­li­suus­kes­kit­ty­mä

Rusko on kehittynyt kaatopaikka-alueesta monipuoliseksi ja toimivaksi teollisuusalueeksi.


Pekka Piirala toteaa, että toimialana purkaminen ja kierrättäminen näyttää lisääntyvän.
Pekka Piirala toteaa, että toimialana purkaminen ja kierrättäminen näyttää lisääntyvän.
Kuva: Anna Tilvis

Kailatec Oy:n yrittäjä Tero Kailasuo muutti kaksikymmentä vuotta sitten Ruskon perälle, mutta on nyt hyvällä liikepaikalla nopeiden liikenneyhteyksien äärellä.

Yritys myy teollisuuden ja kunnossapidon tekniikkaa. Se aloitti Maikkulassa Valion tiloissa teknisenä toimistona.

”Alan yritykset olivat keskittyneet siihen aikaan Limingantulliin. Ruvettiin miettimään toimipaikkaa. Ruskoa ei arvostettu, puhuttiin kaatopaikka-alueesta.”

Kailasuo huomasi, että Ruskossa oli paljon heidän päivittäisiä asiakkaitaan. Kaikki joutuivat hakemaan tavaraa Limingantullista.

”20 vuotta sitten tultiin Laakeritielle. Idea lähti toimimaan ja asiakkaat löysivät meidät.”

Muutaman vuoden kuluttua Kailatec joutui vaihtamaan paikkaa ja he muuttivat Liitintielle.

”Oltiin harmissaan, kun tämä oli aivan Ruskon perällä.”

Risumetsästä tuli hyvä liikepaikka

Rusko lähti kasvamaan voimakkaasti. Kaupunki rakensi Kuusamontien nelikaistaiseksi ja teki liittymän yrityksen kohdalle.

”Risumetsä ja savimaa muuttuivat yhtäkkiä risteysalueeksi. Joskus yrittäjällä käy hyvä tuuri, kun oltiin yhtäkkiä hyvällä liikepaikalla.”

Nettikauppa on kasvanut vuosien varrella, mutta tiskimyynti on yhä tärkeää.

”Vaikka toimimme valtakunnallisesti, meidän A1-asiakasryhmä on tässä ympärillä. Se luo peruspohjan toimintaan. Kun ollaan terävinä, niin asiakkaita tiskillä riittää.”

Yritys tekee yhteistyötä alueen kuorma-auto- ja kaivinkonefirmojen kanssa.

”Kun meiltä kysytään, pyrimme ohjaamaan asiakkaat Ruskon korjaamoihin. Toisinpäin he taas suosittelevat meitä.”

Kymmenen henkeä työllistävä Kailatec suunnittelee parinsadan neliön varastolaajennusta. Raita-Liisa Kailasuon mattopesula Pesuraita toimii samassa kiinteistössä.

Purkujätteestä lajiteltu puu haketetaan ja betoni murskataan Veljekset Paupekin tontilla. Yhteistyökumppanit löytyvät läheltä teolliseen kierrätykseen tarkoitetulla alueella.
Purkujätteestä lajiteltu puu haketetaan ja betoni murskataan Veljekset Paupekin tontilla. Yhteistyökumppanit löytyvät läheltä teolliseen kierrätykseen tarkoitetulla alueella.
Kuva: Anna Tilvis

Kierrätyksen yhteistyö­kumppanit naapurissa

Veljekset Paupek Oy on yksi Ruskon alueen raskaan sarjan kierrätysfirmoista. Sen toimialaa on purkaminen ja rakennusmateriaalien kierrätys.

Toimipaikka oli ensin Takalaanilassa ja nyt yritys on ollut 10 vuotta Kiilletiellä. Naapureina on muita teolliseen materiaalikierrätykseen keskittyneitä yrityksiä.

”Aloitimme vuonna 1980 timanttiporauksella ja -sahauksella. Vuonna 1993 jatkettiin konkurssin jälkeen”, toimitusjohtaja Pekka Piirala kertoo.

”Purku-urakointi kasvoi ja tuli tarpeelliseksi saada itse käsitellä rakennusjätteitä. Me käsittelemme vain puuta ja betonia. Jo purkuvaiheessa pyritään lajittelemaan jäte niin, että tontilla ei tehdä enää lajittelua.”

Yhteistyökumppanit löytyvät läheltä. Metallit toimitetaan Kuusakoskelle. Muut materiaalit, kuten eristevilla, huopa ja asbestijätteet, toimitetaan Kiertokaareen.

”Kuusakoski tuo meille puuta ja betonia, jos niitä tulee niille. Kaatopaikalla käydään murskaamassa betonia. Yhteistyöstä on synergiaetua puolin ja toisin.”

Kritiikkiä kiertotalous­yrittäjältä

Piirala on tyytyväinen Ruskoon ja toimipaikkaan, mutta on myös kriittinen.

”Me olemme tällä hetkellä oikein tyytyväisiä tähän tonttiin. Alue on tarkoitettu teolliseen kierrättämiseen. Kun kaupungin tuotantokeittiö Lööki tuli Liusketielle, kysyin kaupungin edustajalta, miksi te tänne teollisuusalueelle tuotte tuommoista toimintaa.”

Piirala miettii Ruskon alueen tulevaisuutta.

”Kaupunki on tehnyt Ylikiiminkiin Välimaan kiertotalousalueen. Nyt tämän alan yrittäjiä ollaan ohjaamassa sinne. Joskus tulee mieleen, onko nämä teollisuustontit liian lähellä kaupunkia, liian hyvällä paikalla.”

Paupekin omistajilla Pekka ja Pauli Piiralalla ei ole perhepiirissä jatkajaa yritystoiminnalle.

”Yritys on myynnissä. Meidän toimiala, purkaminen ja kierrättäminen, vaan lisääntyy. Jos ajattelee vaikka Ouluakin, niin kyllä kai sitä purettavaa on.”

Uutena mukaan yrityskenttään

Limingan Automaalaamo Oy laajensi toimintaansa Ruskoon yrityskaupan myötä puolitoista vuotta sitten. Ajoneuvojen vauriokorjausta ja -maalausta tekevällä yrityksellä on toimipiste myös Limingassa sekä Kivisydämessä.

Yrittäjä Matti Riekki kertoo, että he ovat hakeneet liikepaikkaa Oulusta ja kokeilleet useampaakin aluetta.

”Meillä oli halu kasvattaa yritystoimintaa ja laajentua. Yrityskaupan myötä se tuli mahdolliseksi. Kaakkurin ja Limingantullin kautta on päädytty Ruskoon.”

Moreenikujalla on ollut vauriokorjausta 80-luvulta saakka. Riekki sekä toisena omistajan oleva Markku Piira ovat tyytyväisiä Ruskoon toimipaikkana. Oman kiinteistön takia he ovat sitoutuneet siihen kiinteämmin.

”Rusko yrityspainotteisena alueena oli kiinnostava, koska me palvelemme paljon yritysasiakkaita. Meidän kannalta on edullista, että ihmisiä liikkuu paljon ja on luontaista asiointia.”

Korjaamon sijainti ison alueen sisällä on hyvä.

”Tähän on helppo opastaa asiakkaat. Liikenneyhteydet ovat meidän näkökulmasta hyvät.”

Hyvää yhteistyötä yrittäjien kesken

Yrittäjät ovat olleet aktiivisesti yhteydessä alueen muihin yrittäjiin. He ovat luoneet verkostoa ja hakeneet yhteistyökumppaneita.

”Olemme kontaktoineet yli sata yritystä ja käyneet tapaamassa joitakin. Olemme keskustelleet alueen kehittymisestä ja porisuttaneet pitkäaikaisia yrittäjiä.”

Riekin mukaan he ovat pyrkineet tulemaan osaksi yrityskenttää. He ovat hakeneet sidosryhmiä, joiden kanssa yhteistyö toisi toiminnalle lisäarvoa puolin ja toisin.

”Yritykset investoivat ja vaihtavat paikkaa, mutta hyvin usein jäävät tälle alueelle. Meidän näkökulmasta on hyvä, kun vanhempia toimitiloja vapautuu uusille yrityksille.”

Pääasiassa vakuutusyhtiöiden sopimuskorjauksia tekevä yritys on kotiutunut Ruskon monipuoliseen yrityskenttään.

”Täällä ketään ei haittaa, kun pihalla on kolariautoja. Meidät on otettu hyvin vastaan ja tämä palvelu on koettu tarpeelliseksi. Se on näkynyt asiakaspalautteessa ja -virrassa.”

Yritys on tehnyt laadunkehitystä, ja sen toiminta on luokiteltu alan laatujärjestelmässä korkeimpaan luokkaan. Siellä pystytään tekemään kaikki vaativimmatkin korjaustoimenpiteet.