Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Oulun osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ää­nes­tys alkaa 16.5. – aiem­pien ää­nes­tys­ten tulosta uudet nuo­tio­pai­kat ja kir­jas­tois­ta lai­nat­ta­vat pelit

Kaupunkilaisten ideoille varattu budjetti on tänä vuonna 70 000 euroa.

Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestys alkaa ensi viikon maanantaina 16. toukokuuta. Kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen on varattu tänä vuonna 70 000 euroa.

Äänestää voi Osallistu Oulu -sivustolla, missä ehdotukset budjetteineen julkaistaan äänestyksen alkaessa. Kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat oululaiset saavat äänestää. Kaupunki toteuttaa äänestystuloksen perusteella eniten ääniä saaneet ja budjettiin mahtuvat ideat.

Osallistuvan budjetoinnin avulla on aikaisempina vuosina esimerkiksi hankittu uusia skeitti- ja skuuttiramppeja Kaakkurin liikuntamaalle. Myös kirjastoista lainattavat pelit ja ulkoiluvälineet ovat Osallistu Oulu -äänestyksen tulosta. Tänäkin vuonna suuri osa ehdotuksista liittyy liikuntamahdollisuuksiin, kulttuuriin ja kaupunkiympäristöön.

Osallistuvan budjetoinnin tarkoituksena on kasvattaa kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Oulussa osallistuvaa budjetointia on tehty vuodesta 2018 alkaen. Osallistuva budjetointi on alun perin kehitetty Brasiliassa köyhien asuinalueiden kehittämisen avuksi.