Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Kulttuuri: Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jussi Ha­ku­li­nen on kuollut

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Oulun on tar­tut­ta­va ti­lai­suu­teen: yli­opis­to­kam­puk­sen siir­tä­mi­nen Rak­si­lan sijasta ydin­kes­kus­taan on vuo­si­sa­dan mah­dol­li­suus

Pääkaupunkiseudusta on muodostunut Suomen ainoa korkeantason osaajia houkutteleva keskittymä. Toisaalta Uudenmaan maakuntakaavan mukaisesti, hitaasti kasvava asuntotarjonta rajaa vielä vuonna 2050 yli kolme miljoonaa suomalaista tämän kasvukeskuksen ulkopuolelle.

Maakuntien pääsy tuottavuus- ja elintasokasvun osallisiksi vaatii uuden innovaatiokeskuksen luomista. Oulun on tartuttava tilaisuuteen: yliopistokampuksen siirtäminen keskustaan on vuosisadan mahdollisuus.