Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Oulun Ki­vi­suol­le ja Ete­lä­suol­le pe­rus­tet­tiin laaja yk­si­tyi­nen luon­non­suo­je­lu­alue – yli 100 heh­taa­ria luon­non­ti­lais­ta kei­das­aa­pa­suo­ta

Uusi luonnonsuojelualue on suomaastoa.
Uusi luonnonsuojelualue on suomaastoa.

Oulun Kivisuolle ja Eteläsuolle on perustettu uusi laaja Yhteismetsän luonnonsuojelualue, jossa on luonnontilaista keidasaapasuota metsäsaarekkeineen ja reunametsineen.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus perusti 106 hehtaarin luonnonsuojelualueen maanomistajan Haukipudas-Onkamon yhteismetsän hakemuksesta.

Perustettu luonnonsuojelualue sijaitsee Kiiminki–Yli-Ii-tien länsipuolella, Onkamonselän pohjoispuolella.

Kivisuon läheisyydessä sijaitseva Eteläsuo muodostaa vesitaloudellisen kokonaisuuden ja täydentää hyvin Kivisuon suojelualuetta ely-keskuksen mukaan.

-