Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Oulun kau­pun­ki­ju­nat ovat ky­syt­ty­jä ti­laus­ajo­kyy­te­jä – "Saa nähdä, mistä sitä itsensä löy­tää", Kaarina Rytilä mietti is­tah­taes­saan Pot­na­pe­kan kyytiin Ou­lun­sa­los­sa

Oulun kaupunkijunilla Potnapekalla ja Kompiaisella on runsaasti tilausajokysyntää.

Oulunsalo

Oulun kaupunkijunien Kompiaisen ja Potnapekan varsinaiset liikennöintikaudet alkavat vasta kesäkuun loppupuolella, mutta kesäiset kulkupelit on jo voinut bongata liikenteestä eri puolilta kaupunkia.

Minijunien taustayhtiöistä kerrotaan, että niiden tilausajojen kysyntä on ollut runsasta.