Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Oulun kau­pun­ki suo­sit­te­lee San­gin­joel­le suun­taa­via va­raa­maan omat polt­to­puut mukaan – nuo­tio­pai­koil­le pääsee myös hen­ki­lö­au­toil­la

Sanginjoen nuotiopaikoilla on vierailtu niin vilkkaasti, että Oulun kaupungin nuotiopaikoille toimittamat polttopuut ovat päässeet ajoittain loppumaan.

Oulun kaupunki suosittelee tiedotteessaan retkeilijöitä varaamaan mukaansa jonkin verran omia polttopuita siltä varalta, että kaupungin nuotiopaikoille toimittamat polttopuut ovat päässeet loppumaan. Kaupunki suosittelee myös ottamaan mukaansa retkikirveen.

Ympäristön ja luonnon pitämiseksi siistinä, kaupunki muistuttaa retkeilijöitä ottamaan roskansa matkaansa lähtiessään. Myös makkaranpaistossa tulee muistaa turvavälien säilyttäminen koronaepidemian vuoksi.

Oulun kaupunki on suorittanut kunnostustöitä Sanginjoen teillä ja tällä hetkellä valmiina ovat Kuparisenpolku, Lemmenpolku sekä Isonkankaantie. Sanginjoelle vieviä teitä aurataan niin, että nuotiopaikoille on mahdollista päästä myös henkilöautoilla.

Uutista päivitetty 4.12 kello 15.47.