Oulun kau­pun­ki: Poh­jois-Suo­men kasvu edel­lyt­tää Li­min­gan ja Oulun välisen kak­sois­rai­teen to­teut­ta­mis­ta

Kaksoisraiteen rakentamista perustellaan kirjeessä muun muassa kasvavalla henkilöliikenteen määrällä Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Lisäksi todetaan, että kaksoisraide mahdollistaisi myös Oulun seudun lähijunaliikenteen.

Oulun kaupunki haluaa, että Limingan ja Oulun välinen kaksoisraide toteutetaan.
Oulun kaupunki haluaa, että Limingan ja Oulun välinen kaksoisraide toteutetaan.
Kuva: Jukka Leinonen

Oulun kaupunki vaatii toimia kaksoisraiteen toteuttamiseksi Limingan ja Oulun välille. Oulun kaupungin julkaisemassa esityksessä todetaan, että Pohjois-Suomen kasvu ja ilmastotavoitteet edellyttävät kaksoisraiteen rakentamista. 

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajalan allekirjoittamassa kirjeessä todetaan, että raidekapasiteetin ja junanopeuksien lisääminen edellyttää kesken jääneen Seinäjoki-Oulu -kaksoisraiteen loppuunsaattamista. Kirjeen mukaan eritoten Limingan ja Oulun välin rakentaminen on tärkeää. 

Liminka-Oulu kaksoisraiteen kustannusarvio on noin 60 miljoonaa euroa.

– Kiireelliset kehittämistoimenpiteet tulee kohdistaa pääradan hitaimmille osuuksille (nopeusrajoitus 160 km/h) sekä erityisesti tavaraliikenteen ja kansallisen kasvun kannalta kriittisille osuuksille Länsi- ja Pohjois-Suomeen pääradalla, esityksessä sanotaan.

Kaksoisraiteen rakentamista perustellaan kirjeessä muun muassa kasvavalla henkilöliikenteen määrällä Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Lisäksi todetaan, että kaksoisraide mahdollistaisi myös Oulun seudun lähijunaliikenteen. 

Esityksessä mainitaan myös Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas- ja Oulun Stora Enson kartonkitehdashankkeet.

Samalla kaupungin esityksessä todetaan, että valtion budjettiin tulee varata riittävät määrärahat, jotta Väylävirasto pääsee nopealla aikataululla aloittamaan pääradan Seinäjoki-Oulu-Tornio välin suunnittelun.

Kaupunginjohtaja on lähettänyt esityksen valtionvarainministeri Mika Lintilälle, valtiosihteeri Maria Kaisa Aulalle, erityisavustaja Jukka Ihanukselle ja Oulun vaalipiirin kansanedustajille. 

Esityksen taustalla ovat Liikenne- ja viestintäministeriön tiistaina kertomat raideliikenteen suunnitellut parannukset. Parannuksia suunnitellaan Helsinki-Turku ja Helsinki-Tampere -välille. Samalla LVM esittää päärataan kytkeytyville Tampere-Pori, Tampere-Jyväskylä ja Seinäjoki-Vaasa väleille yhteyksien nopeuttamista ja parantamista. 

– LVM:n esitys tarkoittaisi, että koko Pohjois-Suomen tarpeet unohdettaisiin sekä EU:n komissionkin linjaama TEN-T ydinverkon laajennus Perämerenkaaren ympäri jäisi koko Pohjois-Suomen osalta huomioimatta, kaupungin kirjeessä todetaan. 

Kirjeen mukaan esitys vie pohjan tulevalle 12 vuodelle tarkoitetulta valtakunnalliselta liikennejärjestelmäsuunnitelmalta, johon esitykset on kytketty. 

– Pohjois-Suomen kannalta on tärkeää, että koko pääradan suunnittelu TEN-T ydinverkon Helsinki-Oulu-Tornio välillä ja Liminka-Oulu kaksoisraiteen toteutus saadaan valtion vuoden 2020 budjettiin edellä esittämällämme tavalla.

Oulun mukaan Pohjois-Suomea ei tule unohtaa raidehankkeiden toteutuksen osalta hallituksen linjauksissa ja päätöksissä.