Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päätti: luot­ta­mus­hen­ki­löt eivät saa enää ko­ro­tet­tu­ja ko­kous­palk­kioi­ta – syynä kau­pun­gin heik­ke­ne­vä ta­lous­ti­lan­ne

Aihe herätti valtuustossa kiivasta keskustelua.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina Oulun kaupunginhallituksen esityksen alentaa luottamushenkilöiden palkkioita pitkistä kokouksista. Kaupungin hallintosääntöä muutetaan siten, että yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta ei makseta korotettua kokouspalkkiota.

Päätös on voimassa toistaiseksi, ja syynä on kaupungin heikkenevä taloustilanne. Käytännössä muutos tehdään siten, että hallintosäännöstä poistetaan kohta: "Jos jäsen on toimielimen kokouksessa yli kolme tuntia, korotetaan hänen kokouspalkkiotaan jokaiselta alkavalta yhden tunnin jaksolta 50 prosentilla laskettuna peruspalkkiosta."

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien sekä muiden toimielimien jäsenet eivät siis enää saa 50 prosentilla korotettua palkkiota yli kolme tuntia kestävien kokousten tunneilta.

Aihe herätti valtuustossa kiivasta keskustelua. Keskustelua käytiin myös toimielinten puheenjohtajien palkkioista, joita ei kuitenkaan tässä esityksessä käsitelty.

Esitys hyväksyttiin äänin 60–6, tyhjää äänesti yksi.