Tilaajille

Oulun kau­pun­gin viime vuoden ti­lin­pää­tös vai­kut­taa vielä hyvältä ver­rat­tu­na tämän vuoden mur­heel­li­seen ta­lous­ti­lan­tee­seen

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin ja kaupunkikonsenin viime vuoden tilinpäätöksen.

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina Oulun kaupungin viime vuoden tilinpäätöksen ja päätti siirtää alijäämän 45 miljoonaa eroa omaan pääomaan.

Lisäksi valtuusto päätti sisällyttää tilinpäätökseen 5 miljoonan euron investointivarauksen lisäyksen, joka sisältää Oulun Veden Hintan vedenpuhdistamon vuosina 2022–2023 toteutettavan laajennuksen.