Oulun kau­pun­gin lau­sun­to las­ten­suo­je­lu­lain muu­to­seh­do­tuk­siin: La­ki­eh­do­tuk­sen työn­te­ki­jä­mää­rää ei ole saa­ta­vil­la, alan kou­lu­tus­ta tärkeää lisätä no­peas­ti

Oulun kaupungin mielestä ehdotuksessa on erityisen hyvää ja kannatettavaa, että se pyrkii vahvistamaan lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa ja vähentämään lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta.

Oulun kaupungin mukaan lastensuojelun työntekijöitä on nopeasti koulutettava lisää.
Oulun kaupungin mukaan lastensuojelun työntekijöitä on nopeasti koulutettava lisää.
Kuva: Kontiainen Jarmo

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Oulun kaupungilta lausuntoa muutoksista lastensuojelulakiin ja siihen liittyviin lakeihin.

Lakiehdotuksen mukaan yhdellä sosiaalityöntekijällä voisi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuonna 2022 ja enintään 30 lasta vuodesta 2023. Ehdotuksen tavoitteena on lisäksi tehostaa lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon palveluja ja ehkäistä lapsen sijoituksen tarpeen syntymistä.

Myös lastensuojelulaitoksen henkilökunnan ammatillisia osaamisvaatimuksia tarkennetaan ja säädetään portaittain tiukentuva henkilöstömitoitus vuoteen 2026 asti vaativan sijaishuollon ja erityisen huolenpidon asumisyksiköihin.

Oulun kaupunki kertoo tiedotteessaan, että sen mielestä ehdotuksessa on erityisen hyvää ja kannatettavaa, että se pyrkii vahvistamaan lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa ja vähentämään lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta. Oulun kaupunki ehdottaa kuitenkin, että muutokset tulisivat voimaan vasta, kun järjestämisvastuu on siirtynyt tuleville hyvinvointialueille.

Oulun kaupunki ei kannata ehdotusta siitä, että jatkossa erityistä huolenpitoa voisivat tuottaa vain valtion ja kuntien omistamat laitokset.

Erityisen huolenpidon järjestäminen kunnan omana toimintana vaatisi Oulun mukaan henkilöstöresursseja sekä investointeja tiloihin. Kaupungin näkemyksen mukaan oikea ratkaisu on monituottajamalli, jolla varmistetaan paikkojen riittävyys.

Ehdotettu asiakasmäärä tarkoittaisi Oulussa 27 uuden sosiaalityöntekijän palkkaamista vuoden 2022 alusta lukien. Tällä hetkellä Oulussa yhdellä sosiaalityöntekijällä on keskimäärin noin 51 asiakasta. Sosiaalityöntekijöitä ei kaupungin mukaan kuitenkaan ole saatavilla siinä määrin, että lakiehdotuksen mitoitus olisi mahdollista toteuttaa vuoden 2022 alusta. Sosiaalityöntekijöitä tarvitaan myös muissa sosiaalipalveluissa.

Oulu vaatii, että lakimuutos on huomioitava yliopistojen paikkamäärissä ja yliopistojen resursseissa: sosiaalityöntekijöiden koulutusta on järjestettävä suurimmissa kaupungeissa, kuten Oulussa, tarvittaessa hyödyntäen etäopiskelumahdollisuuksia.

Ehdotetut muutokset vaativat merkittävästi lisää työntekijöitä myös lastensuojelulaitoksiin ja terveydenhuoltoon erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Koulutettuja työntekijöitä, kuten sosionomeja, psykiatrisia sairaanhoitajia, psykologeja ja psykiatreja, ei tälläkään hetkellä ole riittävästi, kaupunki toteaa.

Lisä- ja täydennyskoulutusten järjestäminen ja työvoiman saatavuuden paraneminen vievät aikaa, vähintään 2–3 vuotta. Lakiluonnoksen muutokset vaativat myös henkilöstön täydennyskoulutusta.

Lakiehdotusten taloudelliset vaikutukset kunnille ovat merkittävät. Oulun kaupungin arvion mukaan pelkästään vuonna 2022 ehdotusten aiheuttama kustannusten lisäys olisi noin kolme miljoonaa euroa.