Oulun kau­pun­gin joh­dol­ta toi­ve­lis­ta kan­sa­ne­dus­ta­jil­le: Kak­sois­rai­de ja Poik­ki­maan­tie kär­jes­sä

Oulun kaupungin johto tapasi Oulun vaalipiirin kansanedustajia maanantaina ja kertoi kehitystoiveitaan. Tapaamisen keskeisimpiin viesteihin kansanedustajille kuului Liminka-Oulu-kaksoisraiteen ja koko pääradan suunnittelu pohjoiseen asti.

Pohjoisen ratayhteydet nousivat esiin Oulun kaupungin johdon ja kansanedustajien tapaamisessa.
Pohjoisen ratayhteydet nousivat esiin Oulun kaupungin johdon ja kansanedustajien tapaamisessa.
Kuva: Jukka Leinonen

Oulun kaupungin johto tapasi Oulun vaalipiirin kansanedustajia maanantaina ja kertoi kehitystoiveitaan.

Tapaamisen keskeisimpiin viesteihin kansanedustajille kuului Liminka-Oulu-kaksoisraiteen ja koko pääradan suunnittelu pohjoiseen asti. Rahoitusta tähän tarvittaisiin valtion talousarvioon 2020.

Valtion budjettiin tulisi varata riittävät määrärahat, jotta Väylävirasto pääsee nopealla aikataululla aloittamaan myös pääradan Seinäjoki-Oulu-Tornio välin suunnittelun. 

Kansanedustajien ja kaupungin johdon tapaamisessa nousi esiin myös Poikkimaantien suunnitelmat. Stora Enson Oulun tehtaan muuttuminen hienopaperitehtaasta kartonkitehtaaksi kasvattaa puun tarvetta. Poikkimaantie on Oulun tehtaan puukuljetusten pääreitti ja tärkeä Oulu sataman toiminnan kannalta. Poikkimaantielle on laadittu tiesuunnitelma, josta kaupunki on antanut lausunnon. Hankkeen kustannusarvio on 21 miljoonaa euroa. 

Esillä oli myös Oritkarin kolmioraide, joka sujuvoittaisi Stora Enson teollisuusraiteelle ja Oritkarin satamaan suuntautuvaa junaliikennettä. Kolmioraiteen rakentamisen jälkeen pohjoisesta tulevat tavarajunat voivat ajaa suoraan pääradalta teollisuusraiteelle. Hankkeen kustannusarvio on 17,3 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuus on 2,4 miljoonaa euroa. 

Oulun kaupungin johdon mielestä työllisyyskokeilulaki on valmisteltava niin, että laki antaa kunnille laajan työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun ja sen vaatimat lisäresurssit. Oulun seudun kunnat ovat valmiita lähtemään kokeiluun mukaan.

Tapaamisessa todettiin, että Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun aloituspaikkoja ja perusrahoitusta tulee lisätä.

Oulun kaupunginjohdon esityksen mukaan Oulun yliopistoon tarvittaisiin lisää aloituspaikkoja ict:n, kauppatieteen, tekniikan, puheterapeuttien, varhaiskasvatuksen ja , erityisopettajien opintoihin. 

Oulun ammattikorkeakoulun tutkintokattoa tulisi korottaa ja korotus tulisi jakaa informaatioteknologian, tekniikan ja luonnonvaran aloille sekä sosiaali- ja terveysalalle.