Oulun ja Hel­sin­gin välisen ju­na­mat­kan kesto ha­lu­taan neljään tuntiin – Oulun kau­pun­ki, yli­opis­ton ja Poh­jois-Poh­jan­maan liitto ha­lua­vat asian hal­li­tus­oh­jel­maan

Valtion investoitava pohjoisen raideyhteyksiin ja Oulun yliopiston perusrahoitusta on lisättävä.

Oulun seudun toimijoiden tavoitteena on, että Oulun ja Helsingin välinen junamatka kestäisi enintään neljä tuntia.
Oulun seudun toimijoiden tavoitteena on, että Oulun ja Helsingin välinen junamatka kestäisi enintään neljä tuntia.
Kuva: Satumaari Ventelä

Valtion pitäisi investoida pohjoisen raideyhteyksiin, ja Oulun yliopiston perusrahoitusta on lisättävä. Tätä mieltä ovat Oulun kaupungin johtaja Päivi Laajalan, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Pauli Harju, jotka julkaisivat yhteiset tavoitteensa tulevaan hallitusohjelmaan.

Oulun seudun toimijoiden tavoitteena on, että Oulun ja Helsingin välinen junamatka kestäisi enintään neljä tuntia. Lisäksi Oulun seudulta halutaan tunnin junayhteydet Kokkolaan, Rovaniemelle ja Kajaaniin. Oulun ja Limingan välille pitää rakentaa kaksoisraide. Se tukisi henkilö- ja tavaraliikennettä sekä Oulun sataman lisääntyvää rahtiliikennettä. Ratahankkeiden vuoksi pääradan parantamissuunnitelmat pitää tehdä nopeutetulla aikataululla.

Laajala, Niinimäki ja Harju kannattavat myös Oulun yliopiston perusrahoituksen lisäämistä. He toivovat, että Ouluun perustettaisiin valtion tuella Suomen Digiterveys-osaamiskeskus.

Oulun yliopisto ja muut oppilaitokset tarvitsevat myös lisärahoitusta erityisesti ICT-osaajien kouluttamiseen. Lisäksi koko Pohjois-Pohjanmaalla tarvitaan lisärahoitusta taiteen ja kulttuurin tukemiseen. Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.

Business Finlandin innovaatiorahoitusta on Oulun seudun johtajien mukaan lisättävä 300 miljoonalla eurolla.

Oulun ja Helsingin välisen merikaapelin sekä edelleen Koillisväylän merikaapelin toteutus toisi merkittäviä kasvumahdollisuuksia Suomelle. Lisäksi Suomen pitäisi palauttaa kyky kilpailla datakeskusten sijainnista erityisesti pohjoismaisilla markkinoilla. Tämä edellyttäisi muutoksia energiaverotukseen.