Työelämä: Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen tapasi kiin­nos­ta­van eng­lan­ti­lai­sen ja hieroo nyt kaup­po­ja Va­lio­lii­ga­seu­ran kanssa

Liikenne: Hurjaa yli­no­peut­ta ajanut au­toi­li­ja jäi kiinni Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun hiip­pa­kun­nan piispa: Keit­tiön pöy­däs­sä käydyt kes­kus­te­lut luovat tur­val­li­suut­ta lap­sil­le ja nuo­ril­le – "Var­mas­ti si­ni­sil­mäi­syyt­tä on ollut, mutta toiseen ää­ri­pää­hän eli kyy­ni­syy­teen ei tulisi mennä"

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo on järkyttynyt Oulussa tapahtuneista seksuaalirikoksista.

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo sanoo, että Oulussa nuorten ja lasten turvallisuuden tunnetta vahvistetaan parhaiten kodeissa. Seksuaalirikokset herättävät voimakkaita tunteita, vihaa ja pettymystä, joista on keskusteltava avoimesti ja rehellisesti.
Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo sanoo, että Oulussa nuorten ja lasten turvallisuuden tunnetta vahvistetaan parhaiten kodeissa. Seksuaalirikokset herättävät voimakkaita tunteita, vihaa ja pettymystä, joista on keskusteltava avoimesti ja rehellisesti.
Kuva: Sanna Krook

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo on järkyttynyt Oulussa tapahtuneista seksuaalirikoksista. Turvallisuuden rakentamiseksi hän perää avointa ja rehellistä keskustelua sekä oikeanlaista lähiyhteisöjen sosiaalista kontrollia.

Kodin keittiön pöydän äärellä käydyt keskustelut ovat tehokkain keino vahvistaa nuorten turvallisuuden tunnetta ja luoda turvallisia pelisääntöjä sosiaalisen median käytölle ja kaupungilla liikkumiselle, sanoo Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo.

– Uskon, että tärkeimmät turvallisuuden tunnetta vahvistavat keskustelut käydään keittiön pöydän ympärillä perheissä, joissa on varhaisteinejä ja nuoria. Siellä on hyvä käydä läpi turvalliset pelisäännöt sosiaalisen median ja kaupungilla liikkumisen suhteen. Avainasemassa ovat myös opettajat ja muut nuorten parissa työskentelevät henkilöt, Keskitalo sanoo Lännen Median sähköpostihaastattelussa.

Oulun poliisi kertoi perjantaina tutkivansa neljää uutta tapausta, jossa ulkomaalaisia miehiä epäillään alaikäisiin tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Poliisi vahvisti myös, että yksi rikoksen uhreista on kuollut viime syksyn aikana.

Jo ennestään poliisi tutkii viittä eri tapausta, jossa kyse on samankaltaisista rikoksista. Ainakin osa epäillyistä on tullut Suomeen turvapaikkahakuprosessin kautta.

– Olen sydänjuuriani myöten järkyttynyt Oulun tapahtumista, joten ymmärrän ihmisten tyrmistyksen oikein hyvin. Lastensa turvallisuudesta perustellusti huolestuneita vahvempia tässä nyt ei tule syyllistää heidän vihantunteistaan. Järkytyksenkin keskellä meidän kaikkien on kuitenkin tärkeä kontrolloida esimerkiksi somekäyttäytymistä, jotta ei tulla aiheuttaneeksi lisää turvattomuutta, hän sanoo.

Uskonnollisilla johtajilla vastuu opetuksesta

Oulussa tapahtuneet seksuaalirikokset ovat kiristäneet kaupungin ilmapiiriä, luoneet turvattomuutta ja levottomuutta.

Jo aiemmin poliisi on kertonut, että esimerkiksi kaduilla liikkuneita ulkomaalaisia tai ulkomaalaistaustaisia henkilöitä on uhkailtu.

Seksuaalirikosten julkitulon jälkeen islamilaisten rukoushuone on joutunut ilkivallan kohteeksi, viimeksi joulun aikaan.

Keskitalon mukaan ilkivallanteot tuntuvat pahalta, mutta samalla hän korostaa, että uskonnollisilla auktoriteeteilla on myös omat vastuunsa.

– Minusta tasavallan presidentin uudenvuoden puheen toivomus 'omien ohjaamisesta' oli oikeaan osunut, vaikka jotkut halusivat tahallaan ymmärtää sen väärin. Uskon, että lähiyhteisöjen piiristä tuleva oikein ymmärretty sosiaalinen kontrolli ehkäisee epätoivottuja ilmiöitä. Uskonnollisilla auktoriteeteilla, olivatpa he sitten luterilaisia pappeja tai islamilaisia imaameja, on aina vastuu opetuksestaan, hän sanoo.

"Sinisilmäisyyttäkin on ollut"

Evankelisluterilainen kirkko on auttanut Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita sekä tarjonnut suojaa paperittomille ihmisille.

Tämä on herättänyt myös kirkon sisällä ja sen ulkopuolella voimakasta kritiikkiä ja kirkkoa on syytetty lain rikkomisesta sekä turvapaikanhakijoiden vääränlaisesta suojelusta.

Keskitalon mukaan nyt esiin tulleista rikoksista huolimatta kirkon on puhuttava kaikkien ihmisoikeuksien puolesta.

– Kirkko kunnioittaa maan lakia, siinä ei ole kahta sanoo. Kirkon tulee jatkossakin puhua kaikkien ihmisyyden ja ihmisoikeuksien puolesta. On kuitenkin selvää, että kirkon toimijat ovat muiden tavoin pettyneitä siihen, että jotkut turvapaikanhakijoina tänne tulleista on käyttänyt väärin heille osoitettua luottamusta.

Oulun hiippakunnan piispa ei kiellä sitä, etteikö asiaan liity myös sinisilmäisyyttä.

– Varmasti sinisilmäisyyttä on ollut. Viimeaikaiset tapahtumat ovat avanneet monien silmiä. Sinisilmäisyydestä ei tulisi kuitenkaan mennä toiseen ääripäähän eli kyynisyyteen ja kaikkien maahanmuuttajien leimaamiseen joidenkin tekemisen rikosten vuoksi, hän sanoo.

Kirkoissa muistetaan rikosten uhreja ja omaisia sunnuntaina

Oulun seurakuntien kirkkoherrat toivat heti perjantaina esille valmiutensa tarjota apua ja sielunhoidollisia keskustelua tapahtumien vuoksi.

Kirkkoherrat kertoivat, että Oulun kirkoissa rukoillaan rikosten uhrien ja omaisten puolessa sunnuntain jumalanpalveluksissa.

– Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rikokset järkyttävät perusturvallisuutta, kasvurauhaa ja eheyttä. Siksi niiden torjumiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Tehtävämme on aina toimia rauhan ja yhteisymmärryksen rakentamiseksi, ei koston tai vastakkainasettelun lietsomiseksi, kirkkoherrat kirjoittivat yhteisessä kannanotossaan.

Myös Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kertoi perjantaina, että kaupungin viranomaiset alkavat heti maanantaina etsiä keinoja, millä kaupungin turvallisuuskulttuuria parannetaan.

Juttua muokattu kello 14.42: Uutisen kommentointi on päättynyt.