Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Oulun Energia tyy­ty­väi­nen tu­lok­seen­sa viime vuo­del­ta– lii­ke­vaih­to ja tulos kas­voi­vat

Oulun Energian tulos vuonna 2022 ei kasvanut samassa suhteessa kuin liikevaihto. Liikevaihtoa paisutti sähkön korkea hinta, mutta liikevoittoa pienensivät kohonneet kustannukset.

Oulun Energian sähkön ja lämmön tuotanto sujui viime vuonna ilman ongelmia.
Oulun Energian sähkön ja lämmön tuotanto sujui viime vuonna ilman ongelmia.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun Energian toimitusjohtaja Juha Juntunen arvioi yhtiön onnistuneen viime vuonna hyvin vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta.

– Taloudellinen suoritus oli turbulenttisissa olosuhteissa kohtuullinen, Juntunen sanoo.

Oulun Energia -konsernin liikevaihto nousi 268,2 miljoonaan ja liikevoitto 39,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 230 miljoonaa ja 37,4 miljoonaa euroa.

Vuosi 2022 oli energia-alalla poikkeuksellinen Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja sen seurausten vuoksi.

Sodan sytyttyä Oulun Energia luopui Venäjältä tuodun hakkeen ja öljyn käytöstä. Ne korvattiin muilla energianlähteillä.

Sähkön ja lämmön jakelun toimitusvarmuus pysyi korkealla tasolla. Vaikeasta vuodesta huolimatta myös energiamurrokseen liittyviä investointeja tehtiin yhtiön mukaan onnistuneesti.

Oulun Energian tulos vuonna 2022 ei kasvanut samassa suhteessa kuin sen liikevaihto. Liikevaihtoa paisutti sähkön korkea hinta, mutta liikevoittoa kutistivat monet rajusti kohonneet kustannukset.

Oulun Energia ei siirtänyt kustannusten nousua kaukolämmön asiakashintoihin kesken vuoden 2022.

Lisäksi yhtiö alensi sähkön verkkopalvelumaksuja eli sähkön siirtohintaa viime vuoden huhtikuun alusta lähtien 13,5 prosenttia.

Oulun Energian kaukolämmön asiakashinnat ovat yhtiön mukaan suurten kaupunkiyhtiöiden vertailussa halvimpien joukossa. Sähkön siirron verkkopalvelumaksut ovat myös valtakunnallisten keskiarvojen alapuolella.

Liikevoittoa alensi myös seitsemän miljoonan euron alaskirjaus, jonka yhtiö teki Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen kariuduttua. Vuonna 2021 vastaavat kertaluontoiset alaskirjaukset ja varaukset olivat 5,7 miljoonaa euroa turvetuotantoon liittyen.

Uusiutuvien energianlähteiden osuus sähkön- ja lämmöntuotannosta kasvoi vuonna 2022 67 prosentista 70 prosenttiin. Päästöt vähenivät yli 33 000 tonnia eli 8 prosenttia edellisvuotisesta.

Energiakriisin takia polttoaineiden hinnat nousivat, sähkön hinta kipusi ennätyskorkealle ja energian tuonti Venäjältä loppui. Haasteista huolimatta yhtiön sähkön ja lämmön tuotanto sujui ilman ongelmia.