Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa ult­ra­lu­jas­ta te­räk­ses­tä ra­ken­ne­tul­la autolla py­ri­tään pa­ran­ta­maan autojen ener­gia­te­hok­kuut­ta – "Ta­voit­tee­na oli suun­ni­tel­la mah­dol­li­sim­man luja ja kevyt auton run­ko­ra­ken­ne"

Auto toteutettiin osana kolmivuotista Ultra-hanketta, jossa päätoimijoina mukana ovat olleet Oamkin ohella Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Erikoislujasta teräksestä valmistettu auto toteutettiin Oulun ammattikorkeakoulun konetekniikan osastolla osana kolmevuotista Ultra-hanketta.
Erikoislujasta teräksestä valmistettu auto toteutettiin Oulun ammattikorkeakoulun konetekniikan osastolla osana kolmevuotista Ultra-hanketta.
Kuva: Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulun konetekniikan henkilökunta ja opiskelijat ovat rakentaneet tutkimuskäyttöön auton, joka pyrkii parantamaan ajoneuvojen energiatehokkuutta ja kestävyyttä. Auto toteutettiin osana kolmivuotista Ultra-hanketta, jossa päätoimijoina mukana ovat olleet Oamkin ohella Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Nelivetoisen testiauton runko on valmistettu ohuista, erikoislujista teräslevykennoista. Autossa testattiin myös uutta reaaliaikaista ajotiedonkeruujärjestelmää sekä kehitettiin hybridivoimansiirtoa.

– Tavoitteena oli suunnitella mahdollisimman luja ja kevyt auton runkorakenne siten, että se on myös edullinen valmistaa suomalaisissa konepajoissa. Suunnittelun tuloksena rakennetussa ajoneuvossa runkorakenteen painoksi tuli noin 300 kg, kertoo Kari Mäntyjärvi Oulun yliopiston Kerttu Saalastin Instituutissa toimivasta tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmästä.

Hankkeessa toteutettu ajotiedonkeruujärjestelmä siirtää mittaustietoa langattomasti ja reaaliaikaisesti pilvitietokantaan.

– Mittaustiedon perusteella analysoidaan toteutettujen ratkaisujen käyttökelpoisuutta ja uudistetaan suunnittelua tunnistettujen puutteiden korjaamiseksi, kertoo Ultra-hankkeen projektipäällikkö, erityisasiantuntija Arto Lehtonen Oulun ammattikorkeakoulusta.

Lehtosen mukaan pilvitiedon analysointi on osa tulevien autonomisten ajoneuvojen ohjausjärjestelmää. Hankkeessa myös testattiin jarrutuksessa syntyvän liike-energian talteenottoa sekä kehitettiin moottorin ja energiavaraston ohjaamisesta vastaavaa hallintajärjestelmää.

Hankkeessa kehitettiin ja havainnollistettiin ultralujan teräksen hyödyntämismahdollisuuksia energiaa säästävien ja suorituskykyisten ajoneuvorunkojen valmistamisessa.

Kehitystyön tuloksia ja ajoneuvon prototyyppiä esitellään Ultra-hankkeen loppuseminaarissa, joka järjestetään Oulun ammattikorkeakoulun Kotkantien kampuksella torstaina 30. tammikuuta kello 10–14.