Metsästys: Poh­jois-Poh­jan­maal­le myön­net­tiin luvat 25 il­vek­sen kaa­ta­mi­seen

Huumerikokset: Oikeus tuo­mit­si eh­dot­to­mia van­keus­ran­gais­tuk­sia tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta Oulussa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Kolumni
Tilaajille

Oululla ei ole varaa me­net­tää hyviä ve­ron­mak­sa­jia – kasvuun saadaan vauhtia maa­po­li­tii­kal­la

Oulu eroaa suurista kaupungeista taajama-alueiden kasvulla. Tonttien kysyntä on siirtynyt eteläisiin kuntiin moottoritien varteen.

Kuntien voimakkaimpia asunto- ja elinkeinopolitiikan työkaluja ovat tonttien luovutusperiaatteet ja -määrät. Niistä päättää valtuusto Maapoliittinen ohjelma (MAPO) -asiakirjassa.

Viimeisin Oulun maapoliittinen ohjelma hyväksyttiin 2014. Toimintaympäristö, jossa pandemiat, ympäristö- ja ilmastovaatimukset sekä yritysten ja ihmisten tarpeet muuttuvat yhä nopeammin, ei mahdollista enää näin pitkiä analyysivälejä kunnan keskeisessä toiminta-asiakirjassa.