Budjetti: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan ta­lous­ar­vio­esi­tys 23 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

Eläimet: Nyt vie­te­tään Eläin­ten päivää – lähetä kuva eläi­mes­tä, joka on sinulle lä­hei­nen

Joko luit tämän: Kar­ja­ti­lal­li­sen mie­les­sä lo­pet­ta­mi­nen käy päi­vit­täin

Ou­lu­lai­nen kier­to­ta­lous­yh­tiö EcoUp Oyj aikoo lis­tau­tua First North -mark­ki­na­pai­kal­le – eko­vil­laa val­mis­ta­va tehdas on Kii­min­gis­sä

Listautumisen toteutuessa EcoUp olisi Suomessa ensimmäinen listattu rakennetun ympäristön puhdas kiertotalousyhtiö.

Oululainen EcoUp Oyj suunnittelee listautumisantia ja listautumista First North -markkinapaikalle. Yhtiö on tunnettu muun muassa Ekovilla-eristeratkaisustaan.

Yhtiöllä on Oulussa tehdas Kiimingissä.

EcoUp Oyj suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa hakemista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Listautumisen toteutuessa EcoUp olisi Suomessa ensimmäinen listattu rakennetun ympäristön puhdas kiertotalousyhtiö.

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan ensisijaisesti osakeannista, jossa EcoUp laskisi liikkeeseen uusia osakkeita. Suunnitellun osakeannin koko on alustavasti 15 miljoonaa euroa.

Lisäksi tietyt yhtiön nykyiset osakkeenomistajat suunnittelevat tarjoavansa ostettavaksi yhtiön olemassa olevia osakkeita, jos osakeanti ylimerkitään, jolloin yhtiön hallituksella on oikeus lisätä tarjottavien osakkeiden määrää.

Suunniteltu listautumisanti koostuisi yleisöannista, instituutioannista ja henkilöstöannista.

Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääasiassa yhtiön liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen, tuotekehitykseen ja uusien teknologioiden kehitykseen ja kaupallistamiseen sekä tuotantokapasiteetin ja markkinointikanavien rakentamiseen.

Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 26,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 4,3 miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön lukumäärä oli 30.6.2021 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla keskimäärin 150 henkilöä.