Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulu va­lit­tiin vuoden 2020 pyö­räi­ly­kun­nak­si – kehut ulot­tu­vat ny­ky­het­kes­tä 1970-lu­vul­le ja Mauri Myl­ly­län toi­min­taan

Oulussa on viime vuosina toteutettu pyöräbaanoja. Arkistokuva.
Oulussa on viime vuosina toteutettu pyöräbaanoja. Arkistokuva.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Pyöräilykuntien verkosto ry. kertoo tiedotteessaan, että se on valinnut Oulun vuoden 2020 pyöräilykunnaksi.

Yhdistyksen mukaan Oulu on näyttänyt esimerkkiä niin baanaverkon toteuttamisessa, talvikunnossapidon jatkuvassa ja ennakkoluulottomassa kehittämisessä kuin poliittisten päättäjien pitkäjänteisessä ja myönteisessä suhtautumisessa pyöräilyn edistämiseen.

Oulussa pyöräilyä kehitettiin jo 1970-luvulla. Pyöräilykuntien verkosto huomauttaa, että liikenneinsinööri Mauri Myllylä oli aikaansa edellä. Hän visioi keskellä kiivainta autoistumisen aikaa vuonna 1972 Ouluun pyöräilyn tavoiteverkon monien aikalaisten vastustuksesta huolimatta.

Keskeistä suunnitelmassa olivat sujuvat ja viihtyisät, pääosin autoliikenteestä täysin erillään viheralueita pitkin kulkevat pyörätiet, joilla keskustaan pääsee jopa nopeammin kuin autolla.

– Näiden Myllylän suunnitelmien toteuttaminen on kannatellut Oulua pitkään ja pitänyt pyöräilymäärät hyvällä tasolla, mutta Harri Vaaralan johdolla on nyt otettu ratkaisevat askeleet kohti todella laadukasta pyöräilyinfrastruktuuria, joka mahdollistaa myös pyöräilyn kasvun, Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja Matti Hirvonen sanoo tiedotteessa.

Pyöräverkoston käyttäjille näkyviä toimenpiteitä on tehty erityisesti 2010-luvulla. Viime vuosina on saneerattu pyörätieverkostoa ja muutettu tärkeimpiä pyöräteitä niin sanotuiksi baanoiksi.

Ouluun laadittiin vuonna 2018 yli 75 kilometriä kattava baanaverkkosuunnitelma, jota toteutettu vuosittain 2–4 kilometrin mittaisina osuuksina. Baanojen laatutasoon on Oulussa kiinnitetty erityistä huomiota, ja Oulun baananrakentamisen oppeja on tarjottu myös muualle Suomeen.

Oulu kerää kehuja myös talvikunnossapidossa. Oulussa urakoitsijat esimerkiksi velvoitetaan pyöräilemään itse sopimuksen kohteena olevilla pyöräreiteillä.

– Oulussa pyöräilyn edistäminen kuuluu kaikille. Pyöräily nähdään Oulussa osana kaupungin imagoa ja yhtenä merkittävänä vetovoimatekijänä, johon niin kuntalaiset, viranhaltijat kuin poliittiset päättäjätkin suhtautuvat positiivisesti. Pyöräily on oululaisten yhteinen asia ja ylpeyden aihe, ehkä jopa yhdistävä tekijä Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala toteaa.

Vuoden pyöräilykunta -tunnustus on myönnetty vuodesta 1991 alkaen esimerkillisestä työstä pyöräilyn edistämiseksi ja sen turvallisuuden parantamiseksi. Vuonna 2019 palkittiin Hattulan kunta.