Tilaajille

Oulu on jää­mäs­sä pahasti jälkeen hou­kut­te­le­va­na opis­ke­lu­kau­pun­ki­na alle kol­mi­kymp­pis­ten kes­kuu­des­sa – vain 26 pro­sent­tia suo­sit­te­lee Oulua opis­ke­lu­paik­ka­na, kertoo tuore tut­ki­mus

Oulun yliopisto on edelleen vetovoimainen, mutta tulevaisuudessa opiskelupaikan valinnassa painaa entistä enemmän kaupungin dynaamisuus – ja se heikentää Oulun asemaa

Oulun yliopistoa suositellaan harvoin.
Oulun yliopistoa suositellaan harvoin.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun yliopiston vetovoima opiskelijoiden keskuudessa on erinomainen juuri tällä hetkellä, mutta tulevina vuosina tilanne saattaa olla kokonaan toinen, jopa päinvastainen.

Oulu on jäämässä pahasti jälkeen houkuttelevana opiskelukaupunkina alle kolmikymppisten keskuudessa. Vain 26 prosenttia nuorista suosittelee Oulua opiskelukaupungiksi.