Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Oulu nostaa py­sä­koin­ti­mak­su­ja kym­me­nyk­sel­lä – yk­kös­vyö­hyk­keen hin­nak­si 2,90 euroa

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 11. elokuuta pysäköintimaksujen korotuksesta kymmenellä prosentilla.

Ensimmäisellä vyöhykkeellä hinta nousee 2,60 eurosta 2,90 euroon. Toisella vyöhykkeellä hinta nousee 1,70 eurosta 1,90 euroon ja kolmannella vyöhykkeellä 1,20 eurosta 1,30 euroon.

Muutos koskee pysäköintiautomaateista ja mobiilisovelluksilla maksettavia Oulun kaupungin katualueilla olevia pysäköintipaikkoja ja -alueita.

Muutos ei koske pysäköintilaitoksia. Lisäksi asukaspysäköintitunnuksen hinta nousee 10 prosenttia. Uusi kuukausihinta on 94,05 euroa.

Pysäköintimaksujen nousu liittyy yhtenä toimenpiteenä Perlaconin ulkoiseen arviointiin, jossa yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen asiakasmaksuja korotetaan tämän vuoden aikana.