Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Oulu ja Luulaja vah­vis­ta­vat yh­teis­työ­tään – sopimus kes­kit­tyy kil­pai­lu­ky­kyyn, ve­to­voi­maan, inf­rast­ruk­tuu­riin, kult­tuu­ri­vaih­toon ja kielten op­pi­mi­sen edis­tä­mi­seen

Valtioiden rajat ylittävä yhteistyö pysähtyi dramaattisesti keväällä 2020 koronaviruksen leviämistä ehkäisevien rajoitusten vuoksi. Rajavalvontaa kiristettiin pohjoisessa, missä ihmiset ovat tottuneet elämään rajatonta arkea.

Ymmärsimme rajoitusten myötä hyvin konkreettisesti, kuinka tärkeää pohjoisen asukkaille ja yrityksille on vapaa liikkuvuus rajalla. Kävi selväksi, että rajat ylittävää yhteistyötä tarvitaan, jotta alueemme kasvua ja kehitystä voidaan vahvistaa.