Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Oulu isännöi di­gi­taa­li­ses­ti ko­ro­na­krii­siä kä­sit­te­le­vää ta­lous­foo­ru­mia, joka kokoaa yhteen yli 200 kau­pun­ki­ke­hit­tä­jää eri puo­lil­ta Eu­roop­paa

Oulu isännöi verkossa talousfoorumia, jossa keskitytään koronakriisistä selviämiseen kaupungeissa. Arkistokuva Rotuaarilta.
Oulu isännöi verkossa talousfoorumia, jossa keskitytään koronakriisistä selviämiseen kaupungeissa. Arkistokuva Rotuaarilta.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulu isännöi verkossa järjestettävää Eurocities-verkoston talousfoorumia, jossa kaupunkikehittäjät kokoontuvat hakemaan ratkaisuja koronakriisistä palautumiseen. Oulun kaupunki kertoo tiedotteessa, että kokoukseen osallistuu yli 200 osanottajaa eri kaupungeista ympäri Eurooppaa.

Keskiviikkona alkanut kolmepäiväinen kokous, Economic Development Forum, on talousfoorumin ensimmäinen verkossa järjestetty tapaaminen. Kokous korostaa kaupunkien ja innovaatioiden merkitystä koronakriisistä palautumisessa.

– Kokous keskittyy erityisesti urbaaneihin innovaatioekosysteemeihin, joista meillä on Oulussa näytettäväksi hienoja esimerkkejä, kuten BusinessAsema, OuluHealth ja Oulun sataman innovaatioympäristö. Foorumin osallistujat saavat varmasti hyödyllisiä ideoita ja työkaluja, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala sanoo tiedotteessa.

Kokouksen pääpuhujat ovat EU:n innovaatiokomissaari Mariya Gabriel sekä Financial Timesin talouskommentaattori Martin Sandbu.

Eurocities on suurten eurooppalaisten kaupunkien verkosto, joka edistää jäsenkaupunkiensa taloudellista, yhteiskunnallista ja sosiaalista kehitystä. Verkostossa on mukana 140 kaupunkia 39 eri maasta.

Helsinki aloitti Economic Development Forumin puheenjohtajuuden vuonna 2020. Puheenjohtajana toimii apulaispormestari Pia Pakarinen.

Pakarisen ja Laajalan mukaan kaupungeilla on merkittävä rooli koronakriisistä palautumisessa.

– Niillä (kaupungeilla) on kompetenssia sekä ymmärrystä haasteiden ratkaisemisessa paikallisella tasolla. Kaupungit voivat olla myös mukana kansallisissa ratkaisuissa, Pakarinen sanoo tiedotteessa.