Oulu haluaa lä­him­mäi­sen­rak­kau­den esi­merk­ki­kau­pun­gik­si – kam­pan­jal­la haas­te­taan kaikki mukaan aut­ta­maan

Oulun kaupungin hanke kannustaa auttamaan. Kuvituskuva.
Oulun kaupungin hanke kannustaa auttamaan. Kuvituskuva.
Kuva: Janne Körkkö

Oulun kaupungin Auttava yhteisö -hanke käynnistää hyvän mielen kampanjan naapurin auttamisen puolesta, yksinäisyyttä vastaan. Kaupunki kertoo asiasta tiedotteessaan.

Auttava yhteisö -hankkeessa luodaan uudenlainen yhteisöllinen asumisen malli, joka voidaan levittää muualle Suomeen. Oulu haluaa samalla nousta lähimmäisenrakkauden esimerkiksi muulle Suomelle.

– Haastamme kaikki oululaiset mukaan julistamaan asuinyhteisönsä auttavaksi yhteisöksi ja levittämään hyvää mieltä omassa naapurustossaan, hankkeen vuorovaikutussuunnittelija Maiju Teeriaho sanoo.

Auttava yhteisö -hanke vetoaa jokaiseen oululaiseen, jotta hän auttaisi lähinaapuriaan ja pyytäisi naapurilta apua sitä tarvitessaan.

– Kaipaamme nyt elämäämme piristystä ja yhteisöllisyyttä myös siksi, että jaksamme poikkeusolot loppuun. Hyvää mieltä tuovat iloinen tervehdys ja tunne siitä, että emme ole täysin yksin, vaikka olisi siltä tuntunut.

Avun tarve tai auttaminen eivät katso ikää, sukupuolta tai muita ulkoisia seikkoja.

– Jokainen meistä tarvitsee joskus apua jossain asiassa. Se, mikä on sinulle helppoa saattaa olla naapurillesi vaikeaa ja päinvastoin. Arjen pienissä asioissa ei aina tarvita ulkopuolista asiantuntijaa, vaan apu voi löytyä seinän takaa.

Auttavassa yhteisössä lähimmäisen auttaminen voi olla mitä vain, kuten tavaroiden lainaamista, kaupassa puolesta asiointia tai kännykän käytön neuvomista. Apu voi olla myös lasten kanssa leikkimistä tai ylijäämäruoan tarjoamista naapurille.

– Toivomme kaikkien oululaisten julistavan taloyhtiöihinsä ja kotitien pätkille yleisen luvan auttaa ja pyytää apua naapurilta.

Mukaan pääsee ilmoittamalla hankkeeseen omasta asuinyhteisöstään yhteyshenkilön ja kokoontumalla yhteen pohtimaan, kuinka kussakin naapurustossa avun tarve ja auttamisen mahdollisuudet kohtaisivat parhaiten. Asuinyhteisö saa hankkeelta opastusta ja materiaalia yhteisen pohdinnan tueksi.

Varsinkin ikääntyneiden itsenäisen asumisen haasteina ovat turvattomuuden tunne ja päivittäinen avun tarve arjen asioiden hoitamisessa. Auttava yhteisö -hanke haluaa tukea ikääntyneiden kotona asumista.

– Moni ikäihminen toivoo, että saisi olla enemmän vuorovaikutuksessa muiden kanssa, edes etäältä. Korona jätti monet kovin yksin. Nyt jos koskaan naapuri tarvitsee apuasi!

Fakta

Auttava yhteisö -hanke

Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa jokainen voi olla sekä auttaja että autettava.

Poikkeuksellista hankkeessa on se, että viesti suunnataan kaikille oululaisille. Vastaavassa laajuudessa vastaavia hankkeita ei ole tiettävästi ennen Suomessa tehty.

Jokainen taloyhtiö voi lähteä mukaan ilmoittamalla hankkeeseen oman yhteyshenkilönsä. Yhteyshenkilö saa taloyhtiöön käsiteltäväkseen listan auttavan yhteisön periaatteista, joista asuinyhteisö kokoontuu yhdessä keskustelemaan.

Auttavassa yhteisössä auttamiskäytännöt syntyvät jokaisen asuinyhteisöjen tarpeista ja auttamismahdollisuuksista käsin. Vapaaehtoinen toiminta naapurustossa muodostuu sellaiseksi kuin jokainen asuinyhteisö itse haluaa sen luoda.

Tavoitteena on auttaa vahvistamaan asuinyhteisöjen yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja turvallisuutta.

Kaupunki palkitsee ansioituneimmat yhteisöt hankkeen lopussa, lokakuussa 2021.

Hanke alkoi 1.1.2021 ja kestää 31.10.2021 saakka.