Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ote­taan­ko nuorten lii­kun­nan tarpeet ja toiveet aidosti huo­mioon? Monet ha­lua­vat har­ras­taa lii­kun­taa, jossa kil­pai­le­mi­nen ei ole kes­keis­tä

Nuoret eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi. Lihaskunto ja kestävyys rapistuvat. Kouluterveyskysely kertoo, että liikkuminen romahtaa iän myötä.

4.–5.-luokkalaisista vajaa puolet, 8.–9. luokkien oppilaista joka neljäs ja toisen asteen 1.–2. vuoden opiskelijoista enää vain noin 14 prosenttia on aktiivisia liikkujia. Myös koronapandemia on vähentänyt voimakkaasti nuorten liikuntaharrastuksia.