Mainos

OSAOssa opis­kel­laan eng­lan­nik­si – Eng­lan­tia puhuva opis­ke­li­ja on yri­tyk­sel­le iso mah­dol­li­suus

OSAOssa opiskellaan englanniksi liiketoimintaa, matkailua sekä ravintola- ja catering-alaa. Englanninkielisen opiskelijan ottaminen työelämässä oppimisen jaksolle on yritykselle oiva mahdollisuus kansainvälistyä ja kehittää yrityksen toimintaa, sanoo koulutuspäällikkö Niko Finnilä OSAOsta.

Suomalaisilla työmarkkinoilla on kasvava tarve osaaville työntekijöille. Englanninkielisen opiskelijan ottaminen työelämässä oppimisen jaksolle antaa yritykselle mahdollisuuden saada asiakasrajapintaan palvelukieleksi suomen rinnalle englanti ja mahdollisesti muitakin kieliä.
Suomalaisilla työmarkkinoilla on kasvava tarve osaaville työntekijöille. Englanninkielisen opiskelijan ottaminen työelämässä oppimisen jaksolle antaa yritykselle mahdollisuuden saada asiakasrajapintaan palvelukieleksi suomen rinnalle englanti ja mahdollisesti muitakin kieliä.

OSAOssa opiskellaan englanniksi liiketoimintaa, matkailua sekä ravintola- ja catering-alaa. Englanninkielisissä tutkinnoissa opiskelee tällä hetkellä noin sata opiskelijaa. Heistä osa puhuu ensimmäisenä äidinkielenään suomea, mutta tutkinnoissa opiskelee myös paljon opiskelijoita, jotka puhuvat ensimmäisenä kielenään muuta kuin suomea tai englantia.

Englanninkielisisissä tutkintokoulutuksissa opiskelevat opiskelijat, joiden suomen kielen taito ei välttämättä ole vielä vahva, kohtaavat haasteita erityisesti työelämässä oppimisen jakson paikan löytämisessä.

Työnantajia mietityttävät yleensä kielitaitoon ja kommunikaatioon liittyvät asiat. Englanninkielisen opiskelijan kanssa työskentely on kuitenkin suuri mahdollisuus, sanoo OSAOn koulutuspäällikkö Niko Finnilä.

“Englanninkielisen opiskelijan kautta työpaikalle saa kansainvälistä ilmapiiriä. Englannin kielen taito vahvistuu sekä työpaikkaohjaajalla että muillakin työntekijöillä. Tilaisuus on loistava mahdollisuus kehittää esimerkiksi yrityksen englanninkielistä asiakaspalvelua.”

Ravintola-ala taipuu myös englanniksi

OSAOssa starttasi viime vuoden lokakuussa ensimmäinen englanninkielinen kokkikoulutuksen ryhmä.

“Suurin osa opiskelijoista on tullut Suomeen ympäri maailmaa. Opiskelijat ovat lähdössä nyt ensimmäiselle työelämässä oppimisen jaksolle”, OSAOn koulutuspäällikkö Esa Koppelo kertoo.

Ravintola- ja catering-alan englanninkielisillä opiskelijoilla ei ole ollut haasteita löytää itselleen ensimmäistä työelämässä oppimisen jakson paikkaa.

“Erityisesti yksityisyritykset ottavat mielellään työelämässä oppimisen jaksolle englanninkielisiä opiskelijoita”, Koppelo iloitsee.

Kouluttamalla kansainvälisiä osaajia OSAO vastaa osaltaan kasvavaan työvoiman tarpeeseen.
Kouluttamalla kansainvälisiä osaajia OSAO vastaa osaltaan kasvavaan työvoiman tarpeeseen.

Suomalaiset työmarkkinat ovat murroksessa kansainvälisten työtekijöiden suhteen. Osaavia työntekijöitä tarvitaan kasvavissa määrin tulevina vuosina.

“Ravintola-alalla on jo paljon työpaikkoja, jossa työkielenä on suomen rinnalla englanti. Koska opiskelijamme puhuvat englannin lisäksi esimerkiksi ranskaa tai venäjää, yrityksessä saadaan asiakasrajapintaan englannin lisäksi myös muita palvelukieliä. Opiskelijamme ovat hyvin kielitaitoisia ihmisiä”, Esa Koppelo kehuu.

Haluatko opiskella englanniksi OSAOssa? Tutustu englanninkielisiin koulutuksiimme ja hae opiskelemaan!

Motivaatio kaataa kielimuurin

Liiketoiminnan englanninkielisessä perustutkinnossa opiskelevissa jatkuvan haun ryhmissä noin puolella opiskelijoista suomi ei ole äidinkieli. Suurin haaste liiketoiminnan englanninkielisillä opiskelijoilla on työelämässä oppimisen jakson paikan löytäminen.

“Sen tyyppisen harjoittelupaikan löytäminen, missä voisi puhua englantia työkielenä ja harjoitella samalla suomen kielen käyttöä, on haastavaa. Toki kaikilla liiketoiminnan opiskelijoilla on suomen kielen alkeet jo hallussa”, sanoo liiketoiminnan lehtori Ismo Salmela OSAOsta.

Opiskelijalle olisi tärkeää päästä käyttämään suomea työkielenä englannin rinnalla, sanoo koulutuspäällikkö Tiina Karvonen OSAOsta.

OSAOn englanninkieliset koulutusohjelmat sopivat kansainvälisten opiskelijoiden lisäksi myös suomea äidinkielenään puhuville, jotka haluavat opiskella englanniksi ja saada paremmat valmiudet vaikkapa työskentelyyn ulkomailla.
OSAOn englanninkieliset koulutusohjelmat sopivat kansainvälisten opiskelijoiden lisäksi myös suomea äidinkielenään puhuville, jotka haluavat opiskella englanniksi ja saada paremmat valmiudet vaikkapa työskentelyyn ulkomailla.

“Työnantajien ei pidä pelätä opiskelijoiden kielitaitoa – yhteinen kommunikoinnin kieli ja tapa löytyvät varmasti. Tällä hetkellä liiketoiminnan ja kaupan alalla vallitsee työvoimapula, ja kansainvälisten työntekijöiden palkkaaminen on nyt ajankohtainen aihe.”

Kun opiskelija on päässyt yritykseen kartuttamaan osaamistaan, kokemukset ovat olleet positiivisia puolin ja toisin.

“Opiskelijamme ovat uskomattoman hyviä puhumaan englantia ja heillä on motivaatio kohdillaan. Monilla heistä on myös aiemmin työelämässä ja opinnoissa hankittua osaamista. Kielimuuria ei ole, jos molemminpuolinen motivaatio on kohdillaan”, Ismo Salmela sanoo.

Asenne ratkaisee

Kansainvälisten opiskelijoiden ottaminen työelämässä oppimisen jaksolle kannattaa nähdä mahdollisuutena, rohkaisee Niko Finnilä. Kansainvälisiä osaajia kouluttamalla OSAO vastaa osaltaan kasvavaan työvoiman tarpeeseen.

“Kouluttamalla myös englanninkielisiä osaajia suomalaiseen yhteiskuntaan vahvistamme valmiuksiamme toimia globalisoituvassa ympäristössä. Pystymme vastaamaan paremmin myös ei-suomenkielisten asiakkaiden kasvavaan palvelutarpeeseen.”

Koulutuspäällikkö Esa Koppelo sanoo, että opiskelijan oma aktiivisuus ja asenne korvaavat työelämän alkutaipaleella kielitaidon puutetta.

“Jos kielitaidon puute on esteenä, aktiivisella ja oppivalla asenteella pääsee eteenpäin. Asenne ratkaisee” hän sanoo.

Opiskele englanniksi OSAOssa
  • OSAOssa voi opiskella tutkintoon johtavassa koulutuksessa englanniksi liiketoimintaa, matkailualaa ja ravintola- ja catering-alaa. Englanniksi voi suorittaa myös puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta Maintenance Cleaning Services –tutkinnon osan. 
  • Englanninkieliset koulutusohjelmat sopivat sekä suomea äidinkielenään puhuville että heille, joiden kielitaito ei riitä suomenkielisiin koulutusohjelmiin.
  • Koulutuksiin valittavilta hakijoilta edellytetään hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitotasoa sekä suomen kielen alkeiden hallintaa.

Kysyttävää OSAOon hakeutumisesta? OSAO Ovi hakijapalvelut auttavat sinua kaikissa hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Teksti: Laura Lääveri-Uimonen Kuvat: Tommi Levy