Mainos

Op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus vetää nyt enemmän kuin vuo­si­kym­me­niin – kou­lu­tet­ta­vat ovat yri­tyk­sil­le hyvää työ­voi­maa ja opis­ke­li­jat pää­se­vät kiinni työ­elä­mään

Yritykset hakevat tällä hetkellä runsaasti ammattitaitoista työvoimaa, mutta kysyntä ja tarjonta eivät valitettavasti aina kohtaa.

Noin 90 prosenttia oppisopimusopiskelijoista työllistyy valmistumisensa jälkeen heitä kouluttavaan yritykseen, OSAOn palvelujohtaja Virpi Spangar kertoo.
Noin 90 prosenttia oppisopimusopiskelijoista työllistyy valmistumisensa jälkeen heitä kouluttavaan yritykseen, OSAOn palvelujohtaja Virpi Spangar kertoo.
Kuva: Ester van Dam

Työvoimapulaan oltiin siirtymässä jo ennen koronaa, ja pandemia voimisti sitä omalta osaltaan roimasti. Ammatillisen koulutuksen näkökulmasta yksi ratkaisu on oppisopimuskoulutus.

”Olen ollut 20 vuotta oppisopimuskoulutuksen kanssa tekemisissä ja aikaisemmin yrityksillä ei ole ollut näin kovaa tarvetta koulutettaville. Koronan lisäksi voimakas eläköityminen ja ikärakenteen muutos vaikuttavat osaajatarpeeseen”, toteaa Koulutuskuntayhtymä OSAOn työelämä- ja yrityspalveluissa toimiva palvelujohtaja Virpi Spangar.

Työvoimapulaa potevia aloja on paljon. Niihin kuuluvat muun muassa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat sekä rakentamisen sektori. Myös ravintola- ja matkailuala sekä ICT-ala kärsivät osaajien puutteesta.

”Periaatteessa esimerkiksi kaikki alueemme soteyrittäjät kärsivät työvoimapulasta. Edellisten alojen lisäksi puhdistuspalvelualalla on ollut krooninen työvoimapula aina”, Virpi Spangar tähdentää.

Käytäntöä ja teoriaa

Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa opinnoista järjestetään niin, että opiskelija toimii käytännön työtehtävissä työpaikalla. Opiskeluun kuuluu myös opintoja oppilaitoksessa.  Oppisopimuskoulutettavalla pitää olla itsenäistä otetta opiskeluun ja oma-aloitteisuutta. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa.

”Yritys valitsee itse oppisopimusopiskelijan ja alkaa kouluttamaan tätä, yritys ja koulutettava solmivat määräaikaisen työsopimuksen.  Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka laaditaan työnantajan kanssa yhdessä. Siitä selviää muun muassa opintojen sisältö ja kesto”, Spangar kertoo.

Osa opiskelijoista menee suoraan oppisopimuskoulutukseen työpaikalle ja yhä useampi myös siirtyy oppisopimuskoulutukseen koulussa aloitettujen opintojen aikana.

”Koulusta oppisopimukseen siirtyminen on oikein hyvä uudistus, joka saatiin muutama vuosi sitten. Oppisopimuskoulutettavat ovat hyvää työvoimaa yrityksille ja opiskelijat pääsevät hienosti kiinni työelämään.”

Ainutlaatuista osaamista

Opiskelijoita motivoi ammatin oppimisen lisäksi oppisopimuskoulutuksessa se, että he saavat palkkaa uutta ammattia oppiessaan. Työnantajat hyötyvät siitä, että he saavat itse koulutettua oppisopimusopiskelijaa yrityksen tarpeita vastaavasti. Oppisopimuskoulutus tuottaa työpaikalle myös ainutlaatuista osaamista opiskelijan kautta, ja tämä hyödyttää koko yritystä ja työyhteisöä.

”Opiskelija saattaa esittää uusia toimintatapoja ja voi kehittää koko yrityksen toimintaa. Koulutus tarjoaa monenlaisia uusia ulottuvuuksia koko liiketoiminnan ja työyhteisön näkökulmasta parhaimmillaan”

Oppisopimus ei sido työnantajaa opiskelijan palkkaamiseen oppisopimuksen päätyttyä.

Lastensuojeluala kärsii työvoimapulasta – VillaNutussa oppisopimuskoulutus on nyt ainoa tapa saada työntekijöitä
Anna Tilvis
Milla Talja (oik.) hakeutui itse VillaNuttuun oppisopimuskoulutettavaksi. Vieressä Villa Nutun toimitusjohtaja Miia Rautio.
Milla Talja (oik.) hakeutui itse VillaNuttuun oppisopimuskoulutettavaksi. Vieressä Villa Nutun toimitusjohtaja Miia Rautio.
Kuva: Ester van Dam

VillaNuttu Oy on vuodesta 2004 asti toiminut sosiaalialan palveluja tarjoavana perheyrityksenä. Yrityksen päätoimialana on tarjota lapsille ja nuorille laadukasta hoivaa ja kuntoutusta sijaishuollon yksiköissä. VillaNutun toimipisteitä ovat erityisyksikkö VillaSyli sekä avo- ja sijaishuollonyksiköt Villis sekä VillaSyke. Yksiköt sijaitsevat Ruukissa Paavolassa ja Kempeleessä. Lisäksi Oulun alueella järjestetään räätälöityjä perhetyön palveluja.

Täällä hetkellä VillaNutun yksiköissä on kolme oppisopimuskoulutettavaa, jotka opiskelevat lähihoitajiksi suuntautumisvaihtoehtonaan mielenterveys- ja päihdetyö. VillaNutun toimitusjohtaja Miia Rautio kertoo, että työntekijöitä on ollut vaikea saada alalle töihin ja oppisopimuskoulutettavien rekrytoiminen on ollut tervetullut vaihtoehto.

”Viime vuosien aikana lastensuojelu ei ole ollut kovin hyvässä maineessa. Ala ei ole vetänyt ja hakijamäärät lastensuojeluyksiköiden ohjaajan työhön ovat vähentyneet. VillaNuttu tarjoaa työntekijöille liikunta- ja kulttuurisetelit, täydennyskoulutusmahdollisuuksia sekä kattavan työterveyshuollon, muttei sekään ole houkutellut työnhakijoita”, Rautio kertoo.

VillaNutun oppisopimuskoulutettavat hakivat itse oppisopimuspaikkaa. He opiskelevat töiden lomassa Osaolla ja Jedussa.

”Kaikki oppisopimuskoulutettavamme ovat tulleet meille niin, että ovat itse ottaneet yhteyttä meihin ja olleet kiinnostuneet tästä työstä. Ensimmäinen koulutettava aloitti kolme vuotta sitten”, toteaa Miia Rautio tyytyväisenä.

VillaNutussa on koettu oppisopimuskoulutettavien palkkaus hyväksi ratkaisuksi.

”Se tuntuu olevan ainoa tapa saada työntekijöitä tällä hetkellä, kun alalle hakeutuu niin vähän ihmisiä.”

Oppisopimuskoulutus vaatii yritykseltä sitoutumista ja investointeja. Oppisopimuskoulutettava ei voi korvata vakituista työntekijää työvuorossa ollessaan ja työpaikalta pitää löytyä tietty osaamisarsenaali.

”Työvuorossa pitää koulutettavan lisäksi olla tietty henkilöstömäärä ja osaamismäärä, jotta opiskelevan työntekijän ohjaus toteutuu. Yksiköllä täytyy olla vakituisessa työsuhteessa määrätty määrä sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinnon suorittaneita työntekijöitä, sekä esimerkiksi lähihoitajakoulutuksen tai nuoriso- ja yhteisöohjaajan koulutuksen saaneita henkilöitä”, Rautio painottaa.

Lastensuojelualalla toimivilla pitää olla hyvä itsetuntemus ja sosiaalisia taitoja.

”Koska työskentelemme traumatisoituneiden lasten ja nuorten kanssa, tarvitaan heitä ohjaavilta aikuisilta ymmärrystä omista tunteistaan sekä toimintatavoistaan. Työ painottuu asiakkaan arjen ohjaustilanteisiin; täytyy osata kuunnella ja keskustella. Oppisopimuskoulutettavan pitää myös osata ottaa vakituisen henkilökunnan ohjausta ja palautetta vastaan.”

VillaNutun yksiköissä asustelee lasten lisäksi kotieläimiä, joiden läsnäoloa hyödynnetään eläinavusteisessa työssä

”Meillä on yksiköissä erilaisia eläimiä; kissoja, lampaita ja pieneläimiä. Ne ovat hyviä työkavereita. Kaikilla, jotka ovat meille tulleet koulutukseen, on ollut jo alun perin taitoa toimia eläinten kanssa”, Miia Rautio kertoo.

Lastensuojeluala on vaativa ja usein julkisuuteen pääsee vain siihen liittyviä ikäviä asioita.

”Aika tavalla puhutaan vain alan negatiivisista asioista. Meillä VillaNutussa tapahtuu paljon hyviäkin asioita. Meidän yksikkömme ovat kodinomaisia paikkoja ja niihin voimme ottaa koulutettavia. Ymmärrän että yksiköissä, joissa on päihde- ja väkivaltataustaisia nuoria, ei oppisopimuskoulutus välttämättä sovi turvallisuusnäkökulman vuoksi”, Rautio toteaa.

VillaNutussa ollaan tyytyväisiä oppisopimuskoulutettaviin.

”Kaikki kolme ovat hyviä tyyppejä ja toivomme että he jäävät meille töihin.”