Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö myönsi lähes mil­joo­na euroa lasten hy­väk­si­käy­tön eh­käi­syyn – yli puolet sum­mas­ta Ouluun

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää lähes miljoona euroa digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvan lasten ja nuorten houkuttelun eli groomingin sekä hyväksikäytön ehkäisyyn.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää lähes miljoona euroa digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvan lasten ja nuorten houkuttelun eli groomingin sekä hyväksikäytön ehkäisyyn.

Avustusta on myönnetty kahdeksalle paikkakunnalle. Summasta yli 620  000 euroa saa Oulun kaupunki, jota kuohutti viime keväänä muun muassa tapaus, jossa useat miehet hyväksikäyttivät käräjäoikeuden mukaan samaa alaikäistä lasta. Kaikki tuomiot eivät ole lainvoimaisia.

Oulun ohella avustusta on myönnetty Vöyriin, Raisioon, Keuruulle, Hollolaan, Valkeakoskelle, Karkkilaan ja Ylitorniolle.

Tuettujen hankkeiden avulla on tarkoitus opettaa lapsia ja nuoria toimimaan entistä tiedostavammin sosiaalisessa mediassa sekä ymmärtämään vaikutusmahdollisuuksiaan houkuttelutilanteissa. Grooming tarkoittaa lapsen houkuttelua seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

–  Lisäksi on tärkeää oppia raja sen välillä, mitä verkossa kannattaa ja ei kannata julkaista, opetus- ja kulttuuriministeri Li Andersson (vas.) sanoo tiedotteessa.

Avustus koskee vuosia 2019–2022, ja sitä saavat esi- ja perusopetuksen järjestäjät.