Mainos

Oman elä­män­sä san­ka­rit koolla – vai­kut­ta­ja­ver­kos­ton alum­ni­ta­paa­mi­ses­sa 40 San­ka­ria pääsi koh­taa­maan ja vaih­ta­maan kuu­lu­mi­sia

Oman elämänsä sankari -vaikuttajaverkoston alumnitapaamisessa vahvistetiin verkostoja koronatauon jälkeen

Oman elämänsä sankari -vaikuttajaverkoston alumnitapaamisessa pääsi tapaamaan tuttuja ja uusia alumneja vuoden tauon jälkeen.
Oman elämänsä sankari -vaikuttajaverkoston alumnitapaamisessa pääsi tapaamaan tuttuja ja uusia alumneja vuoden tauon jälkeen.
Kuva: Maria Havia

Oman elämänsä sankari -vaikuttajaverkoston (OES) alumnitapaaminen järjestettiin vuoden tauon jälkeen Helsingissä. Mukana oli osallistujia lähes kaikilta vuosikursseilta ja kahden päivän aikana yli 40 alumnia pääsi kohtamaan ja vaihtamaan kuulumisia livenä.

Ohjelmaan kuului verkostoitumisen ohessa sankarialumnien ja Suomen Yrittäjien alustuksia.

Esittelykierroksella oli mielenkiitoista kuulla, kuinka muutama Sankari oli siirtynyt yrittäjäksi virkauralta eli verkostossa tehdään myös uusia yrittäjiä.

Yrittäjäsankareiden kokemuksia

Alumnipäivät pidettiin Fennian pääkonttorilla ja Fennian lakiasiainjohtajasta Sanna Elgistä oli mahtavaa päästä kohtaamaan livenä ja päivittämään kuulumisia kasvotusten. Erityisen arvokasta Elgin mukaan alumnitapaamisessa on myös se, että Sankarit eri vuosikursseilta saivat tutustua toisiinsa.

Esityksistä Elg piti Nina Rasolan yrittäjätarinasta, jossa Rasola avasi hienosti yrittäjyyttään muun muassa innostumisen, verkostoitumisen ja henkilökunnan tärkeyden kautta.

Joka OES-vuosikurssilla onkin aina mukana ”Yrittäjäsankareita” ja heidän kokemuksensa yrittäjyydestä ovat tärkeitä OES-vaikuttajaverkostoon osallistuville muille päättäjille ja vaikuttajille.

Yritykset ja huoltovarmuus

Mielenkiintoinen alustus kuultiin maanpuolustuskorkeakoulun rehtorilta Mika Kalliomaalta, joka kertoi elinkeinoelämän merkityksestä yhteiskunnan turvallisuudessa.

Tässä on tärkeässä roolissa huoltovarmuus. Suomessa onkin 1 500 huoltovarmuuskriittistä yritystä. Nämä yritykset ovat nousseet esille koronapandemian aikana. Alustuksessa sivuttiin myös tietoyhteiskunnan haavoittuvaisuutta, kun kaikki tieto alkaa olemaan eri tietojärjestelmissä.

Lännen Median toimittaja Minna Akimo kertoi omassa kiinnostavassa ja keskustelua herättäneessä esityksessään median merkityksestä. Ihmisethän käyttävät mediaan jopa 9,5 tuntia päivässä.

Median haasteena on omistajuuden keskittyminen, joka merkitsee moniäänisen median supistumista. Myös maalittaminen on nykypäivän ongelma mediassa ja tuo omanlaisen haasteen vapaalle medialle.

Asikkalan kunnanjohtajan Rinna Ikola-Norrbackan esityksessä nostettiin esille kunnan merkitys ja rooli sote-uudistuksen jälkeen. Selväksi tuli, että kunnalle jää edelleen paljon tehtävää sote-uudistuksen jälkeen. Oma haasteensa on rahoituksen riittäminen. Ikola-Norrbacka korosti myös, että kunnan tärkeimpiä tehtäviä on edelleen kuntalaisten terveys ja hyvinvointi, vaikka vastuu niistä siirtyykin maakunnille.

Laaja osaajien verkosto

Alumnin ensimmäiseen päivään osallistunut CGI:n johtaja Sami Sulkko kertoi, että oli mukava tavata pitkästä aikaa oman ja myös eri vuosikurssien osallistujia. Verkostoissa on voimaa varsinkin, kun osallistujia on laajasti yhteiskunnan eri osa-alueilta. Sulkon mukaan alustukset olivat erinomaisia ja antoivat paljon pohdittavaa.

Alumnissa kuultiin myös sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen esitys, joten voikin helposti todeta OES-alumnien verkoston olevan jo niin laaja ja hienoja osaajia täynnä, että tuleviin alumneihin ei ole vaikea miettiä huippu puhujia. Nämä OES -alumnien alustukset täydennettynä Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen ja johtaja Harri Jaskarin esityksillä tarjosivat OES-alumnitapaamiseen setin, jossa verkostoitumisen ohessa oppi ja viihtyi.

Oman elämänsä sankari -vaikuttajaverkosto
  • Oman elämänsä sankari -vaikuttajaverkosto on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kehittämä valtakunnallinen yrittäjyyteen nojaava verkosto tulevaisuuden tekijöille. 
  • Vuosittain kurssille kutsutaan 20 Sankaria yhteensä kolmeen eri seminaarijaksoon. 
  • Marraskuussa Rukalla käynnistyy jo yhdeksäs vaikuttajaverkoston vuosikurssi. 
  • OES-alumnitapaamiset pyritään järjestämään joka vuosi. 
  • Oman elämänsä sankari -vaikuttajaverkoston päärahoittaja on Yksityisyrittäjäin Säätiö ja muita kumppaneita ovat Suomen Yrittäjät, Fennia, Elo Ja Naturpolis.