Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ollaan Ou­lun­maa – tarve olla tun­ne­tum­pi on il­mei­nen, jotta Hel­sin­gis­sä ym­mär­re­tään vah­vuu­tem­me

Pohjoisen kylmä sivuuttaminen 2022–29 liikenteen investointisuunnitelmissa ja EU-rahoituksessa kiihdytti edunvalvontakeskustelun ja Pohjois-Pohjanmaan liiton (PPL) toimintasuunnitelmaan 2022–2024 kirjattiin ”aseman parantaminen liikennepolitiikassa”.

Miksi 2012 päätetyn EU:n ydinliikenneverkon (TEN-T) pääradan kaksoisraide ei etene? Valtatie 4 Oulu–Kemi sentään paranee, mutta Liminka–Jyväskylä odottaa ohituskaistoja, samoin päätiet Kuusamoon ja Kajaaniin. Painavista syistä on nyt nostettu tavoitteeksi ”maakunnan tunnettavuus”.