Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oi­keus­kans­le­rin vi­ras­to: Val­tio­neu­vos­ton kanslia toimi lain­vas­tai­ses­ti pää­mi­nis­te­rin kyl­mäa­te­riae­dus­sa – "Omiaan hei­ken­tä­mään kan­sa­lais­ten luot­ta­mus­ta vi­ra­no­mais­toi­min­taan"

Pääministeri Sanna Marinin perhe (sd.) sai yli 14 300 euron edestä kylmiä aterioita ja aamiaistarvikkeita valtioneuvoston kanslian ohjetulkinnan vuoksi. Marin maksoi saamansa edun takaisin. Marinin oma toiminta sai puhtaat paperit.

Helsinki

Valtioneuvoston kanslia on saanut apulaisoikeuskanslerin sijaiselta huomautuksen pääministerin kylmäateriaetua koskevasta linjauksestaan.

Huomautus koskee valtioneuvoston kanslian ohjetta pääministerin asuntoedusta, jonka seurauksena pääministeri Sanna Marinille (sd.) ja tämän perheelle kustannettiin kylmiä aterioita ja aamupalatarvikkeita julkisista varoista lähes puolentoista vuoden ajan tammikuusta 2020 toukokuuhun 2021.

Selvityksen mukaan Marin perheineen käytti ateriaetua yli 14 300 euron edestä. Marin on sittemmin maksanut ateriat takaisin.

Vastaava ateriaetutulkinta on koskenut myös aiempia pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa majoittuneita pääministereitä yli kymmenen vuoden ajan.

Oikeuskanslerin virasto sai useita kanteluita pääministerin ateriaedusta sen jälkeen, kun asiasta nousi julkinen kohu. Viraston ratkaisu annettiin maanantaina.

Pääministeri Sanna Marinin toiminnassa niin sanotussa ateriaetujupakassa ei ollut moitittavaa oikeuskanslerin viraston mukaan.
Pääministeri Sanna Marinin toiminnassa niin sanotussa ateriaetujupakassa ei ollut moitittavaa oikeuskanslerin viraston mukaan.
Kuva: KIMMO BRANDT

Ratkaisu: Valtioneuvoston kanslia toimi lainvastaisesti

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen Petri Martikaisen tekemän ratkaisun mukaan valtioneuvoston kanslian tulkinta ei ollut pääministerin asuntoetua koskevan säännöksen mukainen eikä tulkinta saanut sen paremmin säännöksestä kuin sitä koskevasta lainvalmisteluaineistosta tukea.

Valtioneuvoston kanslian etuustulkinta on ratkaisun mukaan ollut lainvastainen.

– Kustantaessaan Marinille ja tämän perheelle virka-asuntoon liittyviä ateriapalveluita valtion varoista ilman, että menettelylle on ollut lainmukainen peruste, valtioneuvoston kanslia on, vastoin sen omaa käsitystä, ylittänyt harkintavaltansa ja menetellyt näin ollen lainvastaisesti, apulaisoikeuskanslerin sijainen Martikainen toteaa ratkaisussaan.

Pääministerille puhtaat paperit

Apulaisoikeuskanslerin sijainen arvioi myös sitä, miten pääministeri Marin toimi ateriaedun kanssa. Pääministerin toiminta ei apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan kuitenkaan aiheuttanut valvontatoimia.

Selvityksen mukaan Marin ei osallistunut ateriaetuaan koskevien päätösten tai ohjeistusten tekemiseen.

– Näkemykseni mukaan pääministerillä on ollut oikeus luottaa hänen valtioneuvoston kanslian virkamiehiltä saamansa virka-asunnon käyttöä ja sen palveluita koskevan perehdytyksen lainmukaisuuteen, ratkaisussa todetaan.

Valtiolle ei aiheutunut taloudellista vahinkoa, koska Marin maksoi saamansa ateriaedun takaisin. Valtioneuvoston kanslian toiminta aiheutti apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kuitenkin sen, että valtiolle syntyi taloudellisen vahingon vaara.

– Arvioni mukaan se (kanslian toiminta) on lisäksi ollut omiaan heikentämään kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaan ja valtion varojen käytön asianmukaisuuteen, todetaan ratkaisussa.

Helsingin poliisi teki myös esiselvityksen valtioneuvoston virkamiesten toiminnasta kesällä 2021 ateriaedun vuoksi. Asiassa ei poliisin mukaan ollut syytä epäillä rikosta.