Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Oikeat lääk­keet pää­tök­sen­te­koon – hy­vin­voin­ti­alue mah­dol­lis­taa te­hok­kaan ja ta­lou­del­li­sen toi­min­nan

Päättäjille esitettävien kuvaajien käppyrät näyttävät uhkaavilta ja tilanne hallitsemattomalta. Mikä lääkkeeksi yhtälöön, jossa väestö ikääntyy, perheiden haasteet lisääntyvät, työntekijöiden saatavuus heikkenee eivätkä tietojärjestelmät keskustele keskenään?

Osa kokonaisratkaisua on moniammatillinen yhteistyö ja järkevä lääkehoito. On arvioitu, että Pohjois-Pohjanmaalla voidaan säästää noin 13 miljoonaa euroa vuosittain ottamalla käyttöön lääkehoidon arvioinnin palveluseteli – ja tämä on vasta iäkkäiden osuus.