Mainos

Nyt loppuu velaksi elä­mi­nen: Suomen Yrit­tä­jät pis­täi­si vauhtia maan ta­lou­teen ja suit­si­si jul­ki­sia menoja

Velaksi elämisen sijaan Suomen Yrittäjät haluaa suitsia julkisia menoja ja saada kasvua talouteen helpottamalla yritysten toimintamahdollisuuksia.

Harri Jaskari sanoo, että yrittäjien kannattaa lähestyä eduskuntavaaliehdokkaita ja haastaa heitä kysymyksillä.
Harri Jaskari sanoo, että yrittäjien kannattaa lähestyä eduskuntavaaliehdokkaita ja haastaa heitä kysymyksillä.
Kuva: Ester van Dam

Elinkeinopoliittinen johtaja Harri Jaskari kertoo, että Suomen Yrittäjien (SY) vaaliohjelma lähtee liikkeelle Suomen tilanteen analyysistä. Esimerkiksi bruttokansantuotteen kasvun osalta on jääty hiljalleen jälkeen Ruotsiin verrattuna.

”Väitämme, että Suomessa ei tapahdu riittävästi. On pikkuhiljaa oltu tyytymässä ja hyytymässä”, Jaskari sanoo.

Kritiikkiä saa suuntaus, että Suomessa on ajauduttu elämään velaksi. Kun korot ovat alkaneet nousta, ollaan hankaluuksissa.

”Sitä on perusteltu koronalla ja sodalla, mutta jo niitä ennen on velkaannuttu. Vain osa velkaantumisesta johtuu edellä mainituista asioista. Selkeästi enemmän olisi voitu olla budjettikurissa.”

Jaskari toteaa, että Suomesta on tullut kilpailun kehitysmaa. Ongelmana on esimerkiksi julkisen sektorin talouden kasvaminen hyvin suureksi.

Suomen Yrittäjien vaalitavoitteena on julkisen talouden vakauttamistoimien välitön aloittaminen. Valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden menoja tulisi tarkastella ja leikata.

Riman nostoa

Suomen Yrittäjien vaalikampanjan nimi on ”Nostetaan rimaa”.

”Meidän täytyy joka puolella nostaa rimaa. Se ei tarkoita sitä, että otetaan selkänahasta, vaan meidän pitäisi olla pikkasen rohkeampia ja miettiä, tehdäänkö asioita oikealla tavalla vai tehdäänkö vanhalla tavalla. Olisiko joku uusi tapa parempi”, Jaskari miettii.

Selvitykset osoittavat suuntauksen, jonka mukaan yrittäjien kasvuhalut ovat vähentyneet.

”Onko työnantajariski niin suuri, että sitä ei uskalleta ottaa? Työantajayritysten määrä on vähentynyt siten, että vuonna 2015 niitä oli

87 000 ja nyt viimeksi 80 000. On mietinnän paikka, miksi näin tapahtuu. Pienemmät yritykset eivät enää niin työllistä.”

Suomen Yrittäjät vaativat lainsäädäntömuutoksia, jotka helpottavat työllistämistä.

Esimerkiksi pienemmille yrityksille yksittäinen hankaluuksia aiheuttava tekijä on sairauspäiväraha. Monilla on pelko työntekijän sairastumisesta, kun he miettivät työntekijän palkkaamista.

”Meidän tavoitteena on, että sairauspäiväraha menisi jo kolmantena päivänä Kelalle eli kaikkien työnantajien yhteiseen pooliin, jonka kaikki työnantajat maksavat.”

Yrittäjien tavoitteena on rakenteiden uudistaminen. Liian iso määrä ihmisiä on kokonaan työelämän ulkopuolella tai työnhakijana.

”Sosiaaliturvaa pitäisi katsoa, miten se kannustaisi nykyistä paremmin töihin. Me ollaan esitetty, että työttömyysturva porrastetaan tietyllä tavalla.”

Veroja ei saa kiristää

Suomen yrittäjien kanta on, ettei yritysten ja yrittäjien veroja saa kiristää.

”Pitäisi välttää poukkoilevaa veropolitiikkaa. Ne jotka sanovat, että voidaan nostaa pääomaveroa, osinkoveroa, listaamattomien yritysten osinkojen veroja, eivät ymmärrä mistä työ kaikkinensa syntyy”, Jaskari toteaa.

SY:n tavoitteena on, että työpaikoille annetaan lisää työehdoista sopimisen vapautta purkamalla lainsäädännön esteet.

”Laissa on yli 60 kohtaa, jotka estävät työpaikalla sopimista.”

Jaskarin sanoo, että sopimisen vapaus ei ole työehtojen heikentämistä.

”Aina on perälauta. Jos joku yksittäinen työntekijä sanoo, ettei hän halua lähteä siihen, niin sen seurauksena kaikki menevät tes-sopimuksen mukaisesti. Se ei ole heikentämistä. Työpaikkakohtaisessa sopimuksessa asiat voivat myöskin parantua.”

Entisenä kansanedustajana Jaskari kannustaa yrittäjiä lähestymään eduskuntavaaliehdokkaita. Hän pitää hyvänä, että ehdokkaita haastettaisiin ja heiltä kysyttäisiin mielipidettä yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.

”Ehdokkaalle voi sanoa, että me tulemme seuraamaan, mitä sinä siellä teet, jos menet läpi. Kyllä ehdokas muistaa, mitä hän on sanonut ja luvannut.”

Suomen Yrittäjien vaalitavoitteita

Uudistetaan sosiaaliturvaa niin, että se kannustaa ottamaan vastaan työtä.

Lyhennetään ja porrastetaan ansiosidonnainen työttömyysturva ja otetaan käyttöön yleinen ansioturva.

Autetaan työllistämistä helpottamalla määräaikaisten työsopimuksia ja henkilöperusteista irtisanomista sekä lyhentämällä sairauspäivärahan omavastuuaikaa kolmeen päivään.

Alennetaan sivukuluja tehostamalla eläkejärjestelmää ja keventämällä vakavaraisuussääntelyä.

Lisätään paikallista sopimista poistamalla sopimisen kiellot ja antamalla toisin sopimisen oikeus.

Rajataan poliittisia lakkoja, kielletään suhteettomat tukilakot ja kiristetään seuraamuksia laittomista lakoista.