Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Nuorten Ys­tä­vät: Las­ten­suo­je­lun am­mat­ti­lai­set an­sait­se­vat myös ar­vos­tus­ta – si­jais­huol­lon ken­täl­lä kan­ne­taan suurta kuormaa en­nal­ta­eh­käi­se­vän työn ja muiden pal­ve­lu­jen epä­on­nis­tu­mi­sis­ta

Elokuvaohjaaja Visa Koiso-Kanttila analysoi lastensuojelun laitoshoidon tilaa Kalevassa 17.2. Hänen mukaansa lapsia vain säilötään laitoksissa eikä heidän hyvinvoinnistaan tai kuntoutuksestaan huolehdita.

Ainoa laitos, johon jutussa nimellä viitattiin, oli koulukotina toimiva Pohjolakoti. Esille nostettiin 2015 tapahtunut laitoksen ohjaajan murha sekä meneillään oleva rikostutkinta, joka perustuu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 2018 tekemään tutkintapyyntöön.