Koronasuositukset: Etä­työ­suo­si­tus palaa Ouluun, mas­ki­suo­si­tus koskee myös kouluja

Opiskelijat: Yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat juh­li­vat yhdessä syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Nuoret metsät kuntoon ve­ro­va­pau­den avulla

Nuorten metsien hoidossa olisi paljon toivomisen varaa Suomessa. Merkittävin syy siihen, miksi nuoria metsiä ei hoideta, on tiedon puute. On vaikea kuvitella sellaista metsänomistajaa, joka jättää hoitotyöt metsässään tekemättä, jos hän saa luotettavan tiedon siitä, että hänen metsänsä menee huonoon kuntoon, jos hän ei tee sille jotain.

Toinen syy on se, että energiapuun korjuusta ja nuoren metsän hakkuusta aiheutuva kustannus on niin iso, että myytävästä puusta ei pääomatuloveron jälkeen jää metsänomistajalle paljoakaan käteen. Voi käydä jopa päinvastoin, eli että metsänomistaja joutuu maksumieheksi.