Noin 210 000 opis­ke­li­jal­la on vielä ter­vey­den­hoi­to­mak­su mak­sa­mat­ta – maksu voidaan siirtää jopa ulos­ot­toon

Korkeakouluopiskelijoiden pitää maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle itsenäisesti OmaKelassa. Kevätlukukauden maksu pitää maksaa viimeistään tammikuun lopussa.

Korkeakouluopiskelijoiden pitää maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle itsenäisesti OmaKelassa. Kevätlukukauden maksu pitää maksaa viimeistään tammikuun lopussa.

Jos maksua ei muista maksaa, Kela muistuttaa maksusta ja perii viiden euron kiinteän viivästymismaksun.

Jollei opiskelija maksa terveydenhoitomaksua muistutuksen jälkeenkään, Kela voi vähentää maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman opiskelijan suostumusta. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, se siirretään lain perusteella ulosottoon.

Tänä vuonna terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Tähän mennessä maksun on maksanut noin 50 000 opiskelijaa. Se on maksamatta vielä noin 210 000 opiskelijalla.

Kela lähetti viime viikolla kirjeen opiskelijoille, jotka ovat Kelan tietojen mukaan ilmoittautuneet läsnä olevaksi kevätlukukaudelle, mutta eivät ole vielä maksaneet terveydenhoitomaksua. Kirjeessä kerrotaan velvollisuudesta maksaa terveydenhoitomaksu.

Opiskelija ei välttämättä saa kirjettä, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi vasta tammikuussa.