Näin Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsenet pe­rus­te­le­vat kau­pun­gin lo­mau­tus­ai­kei­den pe­ru­mis­ta

Ensi vuonna nostetaan ainakin veroja. Valtaosa kaupungin talouden tasapanotuksen edellyttämistä kovista toimista siirtyy tuleville vuosille.

Mirja Vehkaperä on tyytyväinen kaupunginhallituksen hyväksyttyä yksimielisesti talouden säästötoimia koskevan toimenpideohjelman. Arkistokuva.
Mirja Vehkaperä on tyytyväinen kaupunginhallituksen hyväksyttyä yksimielisesti talouden säästötoimia koskevan toimenpideohjelman. Arkistokuva.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupunginhallitus päätti maanantaina, ettei kaupunki toteuta tänä vuonna koko henkilöstöä koskevia lomautuksia.

Lomautukset korvataan tulevaisuuteen suuntautuvalla viiden kohdan ohjelmalla, jolla kaupungin talous aiotaan panna tasapainoon. Käytännössä kaikki kovat alouden tasapainotukseen tähtäävät ratkaisut siirtyvät ensi vuoteen.

Myös lomautuksiin voidaan palata tulevaisuudessa.

Akuutisti voidaan vain patistaa kaupungin hallintokuntia karsimaan kaikki löysä pois toiminnasta ja pitämään yllä kovaa kulukuria.

Kysyimme kaupunginhallituksen poliittisilta ryhmiltä, mikä sai päät kääntymään lomautusasiassa.


Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä (kesk.)

"Lomautuksia on valmisteltu ja esitetty tosissaan. Niistä käytiin kova vääntö hallitusryhmien välillä. Kävimme asiasta keskusteluja ryhmien kanssa viikonloppuna. Kävi ilmi, ettei selvää enemmistöä asian taakse saada.

Syntyi aika nopeasti johtopäätös, että kaupunginhallitus on velvollinen löytämään talouden oikaisemiseksi keinoja. Päätös ei voinut olla se, ettei hyväksytä lomautuksia, mutta emme tee asialle mitään. Viikonloppuna neuvottelimme, mikä on vaihoehto.

Tein sunnuntaina viiden kohdan etenemisvaihtoehdon, johon pyysin hallitusryhmien sitoutumista. Paperin sisältö muuttui neuvottelujen aikana, mutta tavoite pysyi kirkkaana. Lähdemme hakemaan aitoja rakenteellisia säästöjä, myös henkilösäästöjä tavoitellaan.

Saatiin aikaiseksi sitoutumisohjelma, johon kaikki ryhmät lähtevät mukaan. Kaikki päätökset ovat edessä, mutta niihin on sitouduttu.

Nopealla aikataululla voidaan tarkastella tämän vuoden käyttötaloutta, ettei alijäämä kasva. Sen jälkeen pohditaan tulevia vuosia.

Hallintokunnat alkavat valmistautua tuomaan muun muassa Perlaconin esiin nostamia asioita (säästöjä) päätökseen. Vuodella kiristettiin paketin toteuttamista, sen on tapahduttava vuoteen 2022 mennessä. Pitää tulla joutuisasti asioita päätökseen.

Rehellisesti sanottuna joka ikisessä kunnassa ollaan menossa verojen korotukseen, kaikki osallistuvat menojen kattamiseen. Kuntaveron korotus voi olla yhden prosenttiyksikön luokkaa.

Investoinnit käydään kohde kohteelta, mikä on eritysen pakollista ja mikä voisi odottaa tai minkä yli vedetään raksit."


Sami Pikkuaho (kok.)

"Kokoomuksessa oli monenlaisia ajatuksia lomautuksista, pääsääntöisesti niihin oli valmiutta. Kaupunginjohtaja oli saanut tehtävän selvittää yt-neuvottelujen kautta, millaisia henkilöstösäästöjä voidaan löytää. Muunlaista nopeaa ratkaisua ei voida toteuttaa kuin laajaa lomautusta.

Jos ei olisi ollut sitoutumista, että haetaan oikeasti konkreettisesti myös pysyväisluonteisia säästöjä, kokoomus ei olisi voinut kuin olla lomautusten kannalla.

Yksimielisyyden löytyminen kaupunginhallituksessa oli tärkeä asia. Muuten lomautusasia olisi mennyt äänestykseen. Se oilsi ollut vaikea, iso päätös. Jos vaakakuppi heiluu kumpaan suuntaan tahansa, se ei ole kestävä ratkaisu.

Suurissa taloudellisissa kysymyksissä mahdollisimman suuri yksimielisyys on oltava takana.

Yllätti, että myös vasemmstopuolueet lähtivät mukaan niin, että päästiin sopimukseen asti.

Asiaan liittyi paljon isoja kysymyksiä, jokainen rynmä joutui luopumaan joistakin tavoitteistaan.

Kokoomus hakisi pysyviä rakennemuutoksia kaikissa toiminnoissa, myös henkilöstökuluissa. Sitä haettiin myös Laesterän selvitystyössä.

Verojen osalta ydin on, että veroprosentin korotuksesta päätetään vasta sen jälkeen, kun säästötoimista on sovittu. Kokoomus on valmis tarkastelemaan myös veroja, jos säätötoimet eivät riitä kattamaan talouden haastetta.

Tulopuolen kehittäminen on myös tärkeää, siksi tarvitaan elinvoimainvstointeja."


Jaana Isohätälä (vihr.)

"Ryhmämme kritisoi alkuperäistä lomautusesitystä hätäisesti valmistelluksi, eikä siinä oltu tarkasteltu riittävästi lomautusten vaikutuksia. Lisäksi niiden toteuttamiseen olisi ollut aikaa vain puoli vuotta,.

Säästöjen hylkääminenkään ei ole vaihtoehto, tarvitsemme jokaisen asian viiden kohdan toimenpideohjelmasta.

Oulun kaupungin talouden tasapainottamiseen tarvitaan nopeita ja tilapäisiäkin toimia, mutta niidenkin tulee olla harkittuja ja hallittuja, ja pitää olla aikaa keskustella niistä hallintokuntien ja työtekijöiden kanssa.

Helppoja keinoja ei ole, eikä sellaisia, joilla ei olisi vaikutuksia. Siksi haluamme, että vaikutukset arvioidaan huolella ja suunnitellaan niin, etteivät ne aiheuta kuntalaisissa hallitsematonta pahoinvoinnin lisääntymistä.

Säästöneuvotteluista tulee aivan älyttömän vaikeita."


Tuija Pohjola (sd.)

"Koko yt-neuvottelujen kuvio muuttui, kun koulujen, kirjastojen ja muiden kaupungin laitosten henkilökunta menikin töihin. Näin lyhyessä ajassa lomautusten toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista.

Emme voi panna kuitenkaan päätä pensaaseen, talouden näkökulmasta kaupungin tilanne on todella vaikea.

Talous pitää saada kuntoon pitkällä aikavälillä ja kaikki on saatava mukaan talkoisiin. Tähän joudutaan käyttämään kaikkia keinoja, kuten investointien, taksojen ja rakenteellisten muutosten tarkastelemista.

Lomautuksista luopuminen nyt oli kaupunginhallituksen yksimielinen päätös. Toivottavasti samaa sitoutumista nähdään tulevissa säästöneuvotteluissa.


Hilkka Haaga (vas.)

"Nyt saatiin lisäaikaa sille, että henkilöstöjärjestöt ja henkilöstö pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä säästöt voivat olla.

Olen iloinen, että tämä saatiin keskustelemalla läpi. Tässä olisi voinut käydä pahojakin vaurioita.

Koronakriisi on tuonut lisävaikeuksia kaupungin talouden hoitoon. Uskon, että Sanna Marinin hallitus pystyy kokoamaan tukipaketin, joka osaltaan auttaa kuntia. Silti Oulun pitää tasapainottaa talouttaan.

Viiden kohdan toimenpideohjelmasta on jo yksimielisyys. Nyt tarvitaan realismia sen ymmärtämiseksi, että säästöihin liittyy asioita, joilta ei voi välttyä.

Uskon että säästöihin päästään, mutta miten, niin siitä jumpataan seuraavaksi.


Juha Vuorio (ps. varajäsen)

”Jos tarkkoja ollaan, lomautukset siirtyivät nyt ensi vuodelle. Tärkeintä oli kuitenkin saada yhteisymmärryspaperi talouden tasapainottamiseen.

Pitkäaikaiset pysyvät säästöt ovat parempi ratkaisu kuin hetkelliset ja äkilliset muutokset. Tämä tarkoittaa käytännössä pysyviä rakenteellisia muutoksia.

Eihän tämä helppoa tule olemaan, ja ensi vuosi on vaalivuosi, mikä aiheuttaa omat muutoksensa.”

Lue myös: Pääkirjoitus: Lomautusten perumisen vaihtoehdot eivät nekään maistu makealta – Oulussa edessä kuntapäättäjien vastuutesti


Fakta


Kaupunginhallituksen hyväksymä viiden kohdan lista talouden tasapainottamiseksi:

1.Rakenteelliset uudistukset tehdään vuoteen 2022 loppuun mennessä. Perlaconin selvitys pohjana. Perlaconin listaan liittyvät esitykset tuodaan päätöksentekoon ennen veroprosentin päättämistä vuodelle 2021. Säästötavoite 50 miljoonaa euroa.

2. Henkilöstömenojen leikkaus 17,5 M€, jaoteltuna hallintokunnittain, kuten on esitetty yt-neuvottelujen yhteydessä. Toteutus vuoden 2021 aikana huomioiden koronaepidemian tilanne ja vaikutusten arviointi.

3. Investointien priorisointi, aikataulutus ja säästöt erillisen päätöksen pohjalta. Esitykset vuoden 2021 talousarvioesitykseen.

4. Verojen, taksojen ja maksujen korotusten tarkastelu vuodeksi 2021.

5. Hallintokuntia velvoitetaan karsimaan alkuperäisiä vuoden 2020 käyttötalousmenoja, jotka eivät vaikeuta kriittisesti tärkeää toimintaa ja tuomaan esitykset kaupunginhallitukselle syyskuuhun mennessä.