Kolumni

Muuttuuko kaupungistumisen suunta? – Urbaanin elämäntavan arvostus on sidoksissa suurten kaupunkien mahdollisuuksiin.


Suomessa suurimpien kaupunkien väkiluvun ja talouden kasvu on liittynyt työpaikka- ja koulutuspaikkakehitykseen sekä julkisten ja yksityisten investointien kasaantumiseen. Suurimmille kaupunkiseuduille on erilaisten julkisten ja yksityisten toimenpiteiden seurauksena muodostunut rakenteellisia kilpailuetuja, jotka erottavat ne suuresta osasta muita kuntia ja alueita.