Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Mu­hok­sen val­tuus­tos­sa puitiin luot­ta­mus­pu­laa

Pertti Haapasalon (kesk.) ja yhdeksän muun valtuutetun tekemässä aloitteessa halutaan perustaa tilapäinen valiokunta Muhokselle selvittämään luottamuspulaa kunnanhallitusta, valtuuston puheenjohtajia ja kunnanjohtajaa kohtaan.

Pertti Haapasalon (kesk.) ja yhdeksän muun valtuutetun tekemässä aloitteessa halutaan perustaa tilapäinen valiokunta selvittämään luottamuspulaa kunnanhallitusta, valtuuston puheenjohtajia ja kunnanjohtajaa kohtaan.

Luottamuspulaa esittäneet valtuuston jäsenet olivat koonneet kymmenen kohdan listauksen, jolla he perustelivat kokemaansa luottamuspulaa.

Tekstissä viitataan muun luottamuspulan ohella ”demokratiavajeeseen”.

Lisäksi allekirjoittaneet valtuuston jäsenet ovat tyytymättömiä muun muassa siihen miten kunnanjohtaja Jukka Syvävirta on hoitanut asiantuntijapalveluiden hankinnan ja laskutuksen vuonna 2018. Aloitteessa väitetään, että kunnanhallitus ei ole valvonut hankintoja ja, että hankinnoissa olisi tapahtunut laiminlyöntejä.

Aloitteessa myös kritisoidaan Syvävirtaa ja Muhoksen kunnan hallitonpäällikkö Rauno Piippoa kunnan entisen hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaningan lomautuspäätöksen hoitamisessa kesällä 2019. Aloitteessa vedotaan myös kokonaisuutena kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan toimintatapoihin ja sekä menettelyyn kokouksissa.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet Haapasalon lisäksi valtuutetut Antti Heikkinen (kesk.), Eero Suomela (vas.), Pasi Brotkin (ps.), Anu Plaketti (ps.) Heidi Pöykiö (ps.), Pekka Kähkönen (vas.) Jari Sirkko (vas.) Helka-Mirjami Pusula (kesk.).

Aloitteen mukaan perustetulla valiokunnalla tulisi myös olla valtuudet luottamushenkilöiden erottamiseen ja kunnanjohtajan irtisanomiseen tai uusiin tehtäviin sijoittamiseen.

Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että tilapäistä valiokuntaa ei perustettaisi eikä annettaisi lausuntoa valtuuston puheenjohtajien luottamuspula-asiassa. Tämän vuoksi myös esitettiin, että valtuusto toteaisi aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Kunnanvaltuusto äänesti kolmeen otteeseen asiasta. Jokaisessa äänestyksessä Haapasalon esitys hävisi.

Päivitetty kello 10.45: Lisätty tieto äänestyksistä. Lue lisää aiheesta täältä.