Jääkiekko: Kuun­te­le suoraa lä­he­tys­tä Kär­pät–TPS-ot­te­lus­ta

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Mu­hok­sen Montan voi­ma­lai­tok­sen kalojen yli­siir­to­lait­teen nos­tu­rit käyn­nis­ty­vät syys­kuus­sa – ta­voit­tee­na no­peut­taa kalojen nousua voi­ma­lan ylä­puo­lel­le

Muhoksella Oulujoella sijaitsevan Montan voimalaitoksen kalojen ylisiirtolaitteeseen on asennettu kiinteät nosturit, kertoo energiayhtiö Fortum. Ylisiirtolaite koostuu yhteensä neljästä nostoaltaasta.

– Jokaisella altaalla on nyt oma kiinteä nosturi, jonka avulla pystytään nostamaan allas silloin, kun se on tarpeen. Näin pystytään lyhentämään viivettä, jonka kalat viettävät keräilyaltaassa. Samalla lyhennetään myös aikaa, jolloin kalat voivat karata laitteesta, kertoo Fortumin ympäristöpäällikkö Katri Hämäläinen tiedotteessa.

Kalojen ylisiirtolaite otetaan käyttöön 5. syyskuuta johtuen Montan voimalaitoksen kuukauden mittaisesta tuotannonkeskeytyksestä. Ylisiirtolaitteella pyritään keräämään tietoa vaelluskalojen liikkumisesta rakennetuissa vesistöissä.

Montan ylisiirtolaitteella pyritään mahdollistamaan vaelluskalojen osittainen luonnonlisääntyminen Oulujoen pääuomassa. Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tekevät yhteistyötä Fortumin kanssa kalojen ylisiirtolaitteen käytössä.

Fortum kertoo tiedotteessaan Montan kalojen ylisiirtolaitteen käytettävyyden ja tuloksellisuuden edistämiseen tähtäävien muutostöiden olevan osa yhtiön vapaaehtoisista luonnon monimuotoisuutta edistävistä toimenpiteistä.