Tilaajille

Mu­hok­sen kunta pe­rus­taa asun­to­yh­tiön tuot­ta­maan paljon uusia asun­to­ja alueel­le – 50 asunnon vuo­si­tuo­tan­nos­ta vii­den­nes olisi uusia vuok­ra-asun­to­ja

Kunnassa on eritynen tarve yhtiömuotoiselle helpolle asumiselle, vaikka asuminen on tällä hetkellä omakotitalo- ja pientalovaltaista.

Muhoksen asuminen on ollut pientalovaltaista, mutta nyt on tarkoitus saada kuntaan lisää kerrostaloasuntoja.
Muhoksen asuminen on ollut pientalovaltaista, mutta nyt on tarkoitus saada kuntaan lisää kerrostaloasuntoja.
Kuva: Jukka Leinonen

Muhoksen kunta järjestää asunto-ohjelman, joka käsittää tavoitteen mukaan 50 uuden asunnon vuosituotannon kunnan alueelle.

Ohjelman toimenpidesuositusten mukaan Muhoksella on tarve kolmen erityyppisen asuntotarjonnan lisäämiselle. Kuntaan tarvitaan erityisryhmien asuntorakennus tukipalveluita tarvitseville henkilöille. Tätä varten on keväällä jätetty hakemus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle investointiavustuksesta ja korkotukilainasta.