Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Pääkirjoitus: Kou­lu-uh­kauk­set eivät koskaan ole hyvää "läp­pää"

Kalevan podcastit: Raksila on isojen muu­tos­ten edessä, mutta min­kä­lais­ten?

Mu­hok­sel­le ra­ken­ne­taan kar­jan­lan­taa hyö­dyn­tä­vä bio­kaa­su­lai­tos, kaa­sun­tuo­tan­non tar­koi­tus alkaa syk­syl­lä 2023

Biokaasulaitoksessa on tarkoitus jalostaa karjanlantaa ja biojätteitä. Kuvassa lihakarjaa Viskaalin tilalla.
Biokaasulaitoksessa on tarkoitus jalostaa karjanlantaa ja biojätteitä. Kuvassa lihakarjaa Viskaalin tilalla.
Kuva: Pekka Peura

Muhokselle rakennetaan karjanlantaa jalostava biokaasulaitos. Asiasta tiedottaa Viskaali.

Biokaasulaitoksen on tarkoitus tuottaa kaasua syksyllä 2023. Hanke on saanut rakennusluvan ja ympäristöluvan ja parhaillaan haetaan kaasun jatkojalostajaa. Lisäksi valitaan teknologiatoimittaja. Laitoksen maansiirtotyöt on tarkoitus aloittaa toukokuussa.

Laitoksen käsittelykapasiteetiksi tulee noin 34 000 tonnia. Viskaalin mukaan tämä tekee laitoksesta noin kymmenen kertaa suuremman kuin maatiloille perinteisesti rakennetut biokaasulaitokset.

Biokaasulaitoksen arvioidaan tuottavan vuodessa 10 gigawattituntia ulosmyytävää biokaasua. Laitoksesta syntyy myös sivutuotteena lannoitteita ja turpeen korvaavia kuivikkeita karjasuojien käyttöön.

Biokaasulaitoksen on tarkoitus tehdä myös Viskaalin maatila ja lihaa ja lihajalosteita tuottava yritys energiaomavaraisesti, kertoo Viskaalin tilan isäntä ja Viskaalin Ekokylä Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Räinä.

Hanketta rahoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuosaston elvytysrahoista.