Mu­hok­sel­la säi­ly­te­tään Hyrkin ja Kir­kon­ky­län koulut – Kou­lu­verk­koa sel­vit­tä­mään pe­rus­tet­tiin työ­ryh­mä, joka setvii mitkä lo­puis­ta kou­luis­ta lak­kau­te­taan

Muhoksen kunnanvaltuusto päätti perustaa työryhmän selvittämään kouluverkkoa.

Muhos

Muhoksen kunnanvaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan hyvinvointilautakunnan esityksen kouluverkkoasiassa. Päätöksen mukaan perustetaan työryhmä, joka lähtee kehittämään kolmea mahdollista koulumallia. Kaikissa kolmessa mallissa Hyrkin ja Kirkonkylän koulut säilyvät.

Näiden kahden koulun lisäksi valitusta mallista riippuen säilyisivät joko Korivaara, Laitasaari tai Huovila. Perustettava työryhmä selvittäisi asiaa vuoden loppuun saakka.

Muhos tavoittelee säästöjä karsimalla kouluverkkoa. Muhoksen alakoulun oppilasmäärä tulee tulevaisuudessa laskemaan nykyisestä reilusta tuhannesta liki 170 oppilaalla vuoteen 2025 tultaessa. Syntyvyyden lasku alkaa näkyä esikoululaisten määrässä lukuvuodesta 2022–23.

Muhoksella on tällä hetkellä toiminnassa viisi peruskoulun alakoulua sekä yläkoulu ja lukio.

Lue myös: Muhos karsii kou­lu­verk­koaan, lak­kau­tus­uhan alla kolme ala­kou­lua – Syynä kunnan vel­kaan­tu­mi­nen ja op­pi­las­mää­rien lasku