Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Pääkirjoitus
Tilaajille

Moni haluaa vaihtaa am­mat­tia, ja se on in­hi­mil­lis­tä poh­din­taa, jonka takana voi olla muu­ta­kin kuin kurjat työolot

Viime viikkoina on kerrottu muun muassa terveydenhuoltoväen ja opettajien alanvaihtohaluista. Samoin näille selvityksille vastakkaista tietoa. Työolojen ongelmat pitää ottaa vakavasti. Alanvaihtoaikeet ovat kuitenkin myös normaalia inhimillistä pohdintaa.

Suomalaisessa työelämässä on julkisuuteen nousseiden selvitysten perusteella moni asia perusteellisesti pielessä. Usein selvitysten takana on jonkin alan ammattiliitto.

Tämä on luonnollista, sillä liittojen tehtävä on valvoa jäsenistönsä työehtojen ohella työoloja.